La Editura „Pontos” din Chişinău, graţie colaborării fructuoase dintre dr., conf. univ. Ion POCAZNOI (Universitatea Tehnică a Moldovei) şi dr. ing., prof. univ. Liliana VERESTIUC (Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, a văzut lumina tiparului manualul „Biomateriale și biocompatibilitate” – o valoroasă lucrare didactică demult aşteptată de studenţii Departamentului Microelectronică şi Inginerie Biomedicală al FCIM, care studiază specialitatea „Ingineria sistemelor biomedicale”, dar şi de discipolii universităţilor de medicină şi farmacie din tot spaţiul cultural românesc.

Coordonatorul proiectului, dr., prof. univ. Victor ȘONTEA, menţionează în prefaţa cărții că diferitele materiale din diverse domenii medicale, implicit din ingineria biomaterialelor şi ingineria tisulară, își au partea lor de merit în obţinerea în ultimii ani a unor rezultate foarte importante, care au contribuit substanţial la îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei.

Dar contactul direct sau indirect cu organismul uman solicită o bună  cunoaştere și chiar previzibilitate vizavi de eventuala reacţie pe care acesta ar putea să o manifeste faţă de materialele respective. Astfel, compatibilitatea biologică constituie un factor foarte important și actual. Pornind de la reacția organismului viu, pot fi modelate, proiectate, modificate proprietăţile biomaterialelor, astfel încât să contribuie tot mai mult la îmbunătăţirea stării de sănătate a organismului uman.

Manualul „Biomateriale şi biocompatibilitate” are ca scop formarea  studenţilor, care urmează programele de licenţă sau de master în domeniul ingineriei biomedicale. Lucrarea este structurată pe 10 capitole, ce tratează exhaustiv subiectele privitor la biomateriale utilizate în structura biosistemelor, biomateriale metalice, biomateriale ceramice, materiale ceramice utilizate în medicină, biomateriale polimerice, sisteme biocompozite, biocompatibilitatea materialelor, biomateriale nanometrice şi biomateriale utilizate în ingineria tisulară, fiecare capitol fiind însoţit de o bibliografie bogată la domeniu.

Diversitatea şi multitudinea informaţiei despre biomateriale şi aspectele biocompatibilităţii acestora este foarte vastă şi, din acest motiv, sunt selectate cele mai generale, care, în opinia autorilor, nu trebuie să lipsească dintr-un curs universitar de biomateriale. Informaţiile şi cunoştinţele obţinute de către studenţi din acest manual le vor servi drept îndemn pentru cercetări ştiinţifice ulterioare şi aplicaţii practice în acest domeniu.

Manualul a fost elaborat şi editat cu suportul financiar al proiectului TEMPUS BME-ENA „Iniţiativa Educaţională Tempus în Inginerie Biomedicală în Aria de Vecinătate Estică” (543904-TEMPUS-1-2013-GR-TEMPUS-JPCR), prevăzut pentru perioada octombrie 2014 – octombrie 2017.

Membrii clusterului ştiinţific, care întrunește 12 instituţii de învăţământ superior din 12 ţări, au elaborat anterior, conform directivelor şi standardelor europene în domeniul învăţământului ingineresc şi medical, programe de licenţă şi de master la specialitatea „Ingineria sistemelor biomedicale” şi le-au implementat în Armenia, Georgia, Moldova şi Ucraina, în curs de pregătire fiind și alte trei manuale, paralel cu derularea altor activităţi de anvergură.

(Visited 144 times, 1 visits today)