Ca și în anii precedenți, celor 22 de absolvenți ai specialității „Ingineria și protecția apelor”, Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului, Facultatea Urbanism și Arhitectură, li s-a propus să abordeze în proiectele de licență teme reale, reieșind din situația concretă la diverse obiective din localităţile ţării. S-a evidențiat proiectul de licență „Alimentarea cu apă și canalizare a satului Condrița și Complexului turistic din zonă” al studentei Irina BACIU (gr. IPA-131).  

Grație colaborării constructive cu primăria satului Condrița, absolventa a obţinut informațiile necesare pentru proiect. Îndrumată de conducătorul proiectului, profesorul universitar Dumitru UNGUREANU, absolventa a reușit să implementeze cu succes cunoştinţele acumulate în timpul studiilor şi să prezinte o lucrare bine structurată, în care a proiectat rețelele de distribuție a apei potabile și sistemele de canalizare atât pentru satul Condrița, cât și pentru Complexul turistic din intravilanul localităţii, format din cinci tabere de odihnă şi agrement cu funcționare periodică estivală („Constructorul”, „Iu. Gagarin”, „Vulturașul”, „Izvorașul” şi „Andrieș”), înaintând soluții ingenioase privind principiul de asigurare cu apă potabilă și canalizare a celor peste 700 de locuitori şi circa 1200 de vilegiaturişti.

O provocare pentru proiectantă a fost calitatea apei din sursa de alimentare a localității și complexului turistic. Extrasă dintr-o sondă de mare adâncime, apa forată în centrul satului depășește concentrația admisibilă de amoniu. Studenta a propus eliminarea amoniului cu ajutorul filtrelor „OEF-150”.

Transportarea apei potabile spre populația satului Condrița și pentru consumatorii taberelor de odihnă este realizată prin intermediul Stației de pompare treapta II, echipată cu trei seturi de agregate de pompare. Rețelele de distribuție sunt proiectate pentru regimul normal de funcționare și verificate la presiunea maximă, în caz de solicitare a apei pentru stingerea incendiilor.

Sistemul de canalizare pentru colectarea, transportarea și epurarea apelor uzate menajere a fost proiectat inovativ, din două reţele separate, fiecare dintre ele fiind înzestrat cu câte o stație de epurare: una – cu funcționare continuă pe tot parcursul anului, pentru consumatorii din localitate, iar alta – cu funcționare periodică, pentru consumatorii din taberele de odihnă.

Îmbinând cadrul teoretic cu cel aplicativ, realizând partea grafică pe 10 coli format A1 în programul Autocad, prin calcule inginerești, absolventa a demonstrat cunoştinţe solide, abilităţi şi deprinderi aplicative în domeniul proiectării rețelelor de distribuție a apei potabile și a sistemelor de colectare, transportare, epurare a apelor uzate.

Nivelul înalt de pregătire i-a permis să ofere răspunsuri corecte şi bine argumentate şi la întrebările comisiei de examinare, prezidată de Mihail MAZUREANU, șef-adjunct al SA „Apă-Canal Chișinău”. Fiind apreciată cu nota maximă, exemplul studentei Irina BACIU este o dovadă convingătoare a eficacității învățământului ingineresc bazat pe probleme şi axat pe competențele şi interesele studenților.

Natalia CIOBANU,

prodecan FUA

(Visited 58 times, 1 visits today)