14 studenţi din cadrul Facultății Energetică și Inginerie Electrică, UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei efectuează timp de o lună, până pe 31 iulie, un stagiu de practică de specialitate la diverse întreprinderi din judeţul Caraş-Severin, în baza unui acord de colaborare cu UEM Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa, România, fundamentat pe Acordul dintre ministerele de resort ale celor două state.

Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa dezvoltă această frumoasă relație de colaborare încă din anul 1996, fiind inițiată de către prof. univ., dr. ing. Tudor AMBROS de la UTM și prof. univ., dr. ing. ec. Ion PIROI de la UEM, anul acesta la continuarea tradiției de colaborare între universitățile din cele două state punând umărul și dr. ing. Elisabeta SPUNEI. În baza acestui Acord de colaborare, studenții UTM beneficiază, vara, de mobilităţi academice de scurtă durată în judeţul Caraş-Severin, desfășurând activităţi practice în special la Reşiţa.

– Acest schimb de experienţă cu ai noștri colegi de dincolo de Prut există de 22 de ani, pe care ne dorim să îl continuăm şi să îl dezvoltăm și ținem să transmitem mulțumirile noastre pentru această colaborare, sperăm ca și pe viitor să putem să colaborăm și în viitor așteptăm cu mare drag și alți studenți. În anul curent studenţii basarabeni vor efectua practica la diferiți agenți economici din zonă, precum Electroechipament SRL Bocşa, Electro Consult Caraş SRL Reşiţa, SC Electro Euro-Star, Electroechipament Industrial şi Plastomet SA din Reşiţa, menționează cu mândrie conf. univ., dr. Andrade BICHESCU, rector al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Pentru a-i putea impresiona pe studenții moldoveni cu mândria hidroenergetică de la Grebla – Centrala Hidroelectrică Grebla, dar și cu grandoarea barajelor de la Porțile de Fier, cu instalațiile de automatizare de la Timișoara și multe alte locuri, inclusiv Caransebeșul, ca să obțină cât mai multe cunoștințe, universitatea reșițeană caută sponsorizări care să acopere cheltuielile de transport ale tinerilor basarabeni pe durata stagiului desfășurat pe malurile Bârzavei. În acest context dr. ing. Elisabeta SPUNEI a menționat:

– Vreau să mulțumesc conducerii firmei Ro-A-Tir care a avut bunăvoința și deschiderea de a sponsoriza studenții din Basarabia cu abonamente de transport gratuit pe mijloacele noastre de transport din Reșița, ca să nu-și mai consume din bursa pe care o au. Sunt cazați în cămin, împreună cu ceilalți studenți și beneficiază de bursa finanțată de minister pe toată durata practicii.

Studentul Iulian ROTARI, unul din stagiarii UTM, specialitatea „Electroenergetică”, a exprimat mulțumiri Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, dar și UTM pentru oportunitatea de a efectua acest stagiu de practică la Reșița:

– Aici noi vom putea studia unele procese tehnologice, pe care nu le avem în Republica Moldova. Totodată, orașul Reșița mi s-a părut foarte ospitalier, cu oameni binevoitori, întotdeauna dispuși să-ți acorde o mână de ajutor. Sper că vom vizita mai multe hidrocentrale și uzine, de la care ne vom inspira în cariera noastră profesională din viitor.

În acest fel se continuă tradiţia de peste douăzeci de ani în formarea şi dezvoltarea de competenţe, abilităţi şi deprinderi practice ale studenților UTM la Reșița.

 

 

 

(Visited 12 times, 1 visits today)