Dumitru GAZEA, absolvent al Facultății Urbanism și Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei, și-a propus să elaboreze în cadrul tezei de licență proiectul unui Centru oncologic inovaţional pentru copii (COIC), care urmează a fi construit în mun. Chișinău.

În baza unui studiu de fezabilitate, s-a găsit oportună amplasarea acestuia pe un teren în pantă, de 35 ha, în zona Botanicii de Sus, între străzile Grenoble și Drumul Schinoasei, în apropierea instituțiilor medico-sanitare publice: Institutul Oncologic, Institutul de Cardiologie; Institutul de Ftiziopneumologie „Ch. Draganiuc”, Spitalul clinic republican, Spitalul clinic municipal pentru copii „V. Ignatenco”, Spitalul clinic republican pentru copii „E. Coţaga” şi Centrul Republican de Diagnosticare Medicală. Vecinătatea mai multor instituţii medicale de specialitate va oferi posibilitatea extinderii COIC, dar și menținerea unei legături directe cu magistralele de importanță municipală și aeroport.

COIC va fi format dintr-un edificiu cu mai multe zone funcționale, având un aspect modern și original, corelat cu formele reliefului și planul urbanistic existent, va fi dotat cu un sistem energetic inteligent, ceea ce va permite reducerea consumului cu circa 50 la sută, precum și un sistem de filtrare și ventilare a aerului, echipament și utilaj modern de tratament, cercetare și logistic.

Absolventul propune ca fundația, pereţii, planșeele, scările şi alte structuri de rezistență ale edificiului să fie turnate din beton armat monolit, ca sisteme inseparabile în spațiu, ce funcţionează ca un tot întreg în orice situație de compunere a forțelor. Au fost luate în calcul prevederile antiseismice şi antiincendiare, măsurile de protecție contra coroziunii. În baza calculelor privind fonul natural din or. Chișinău – temperatura, viteza şi umiditatea aerului, temperatura medie de radiaţie, la proiectarea Centrului s-a ținut cont de faptul de a asigura în interior o temperatură medie de 18oC şi un nivel de umiditate a aerului de 50%. Volumul investiţiilor din bugetul de stat şi contribuţiei partenerilor externi de dezvoltare ai RM în COIC se estimează la  521 289 mii lei cu o amortizare anuală la cota de 23 653 mii lei pe parcursul a 9,8 ani.

Capacitatea COIC este de 400 de paturi pentru copii aflați în stare gravă și 160 de paturi – pentru copii ce trec perioada de convalescenţă. Sunt propuse condiții favorabile și pentru părinți, ceea ce le va oferi posibilitatea să se afle alături de copii pe toată perioada de tratament – circa 150 de locuri cu toate condițiile necesare, asistența psihologică și medicală. Se propune și  fondarea unui centru de creație, teatru, cinema, săli de studiu preșcolar-școlar. Capacitatea și condițiile create în COIC, ar permite și internarea copiilor din statele vecine, aflați în cea mai grea fază a bolii.

Construirea unui asemenea centru în ţara noastră ar implementa un tratament medical inovaţional, mai eficient, al copiilor bolnavi de cancer și ar spori esenţial rata de însănătoşire a acestora.

Anual în Republica Moldova, sunt înregistrați aproximativ 70 de copii bolnavi de cancer, iar statisticile arata că pe an ce trece indicatorul respectiv este în creștere. Micii pacienţi sunt condamnați să-și petreacă viața prin spitale, urmând un tratament antioncologic complex, costisitor și îndelungat, lipsind de la școală, departe de familie și prieteni. Practica mondială arată că în centrele oncologice inovaţionale perioada de reabilitare este mult mai eficientă: copiii se află într-un mediu favorabil, aproape de cel familial, în cadrul căruia ei au posibilitatea să se dezvolte normal, în corespundere cu particularitățile de vârstă. Totodată, asemenea centre au menirea şi dispun de condițiile necesare pentru a cerceta și propune soluții de diagnostic și tratament inovațional a maladiilor de profil oncologic.

Un absolvent al facultății de Arhitectură, tulburat de condițiile în care se tratează copiii de cancer, și-a propus să construiască un centru oncologic modern. Proiectul, elaborat de Dumitru Gazea, este, deocamdată, pe hârtie și a constituit teza sa de licență. Totuși, el speră că într-o bună zi va reuși să-și vadă spitalul din macheta, construit în realitate.http://tv8.md/2017/07/10/video-un-vis-realizabil-daca-vor-fi-investitori-un-tanar-a-propus-construirea-unui-spital-oncologic-pentru-teza-sa-de-licenta/

Опубликовано TV8.MD 10 июля 2017 г.

 

(Visited 9 times, 1 visits today)