Absolventul Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi Alexandru DANILIUC și-a propus să realizeze un proiect de licenţă interdisciplinar: să proiecteze o maşină pentru prelucrarea deşeurilor – recipiente din polietilentereftalat (PET) și să contribuie astfel la salubrizarea mediului ambiant.

Potrivit unor estimări, în ţara noastră buteliile PET constituie 50-80 la sută din masele plastice aruncate la rampele de deşeuri. La scară globală, zilnic sunt aruncate circa 100 de milioane de butelii PET. Pentru fabricarea lor anual se consumă peste 150 de miliarde de litri de țiței, cantitate suficientă să asigure cu benzină, timp de un an, o jumătate de milion de mașini. Iar perioada de descompunere a acestor recipiente este de aproximativ 1000 de ani. Totodată, reciclând 5 butelii de 2 litri obținem volumul necesar de fibre pentru confecționarea unui tricou, din 35 butelii putem face un sac de dormit, iar din 60 butelii putem ţese un metru pătrat de covor din fibre sintetice.

Studiind problema, absolventul a propus următorul lanţ al procesului tehnologic de reciclare a PET-utilor: sortarea, măcinarea, amestecarea, topirea, răcirea, depozitarea.

În funcţie de culoare (în RM predomină buteliile incolore, cenușii şi verzi), fibrele pot fi utilizate ca: fire de ţesut şi de cusut; material de încălzire în jachete, paltoane, plapome, pături; material de umplutură pentru mobilier, perne, jucării; material geotextil cu diverse destinaţii; producerea tipurilor speciale de hârtie şi a filtrelor; bază pentru linoleum; material termoizolant, pentru acoperișuri și material fonoizolant.

Proiectul de licenţă a inclus și proiectarea unei instalații pentru producerea fibrelor din butelii PET cu dimensiunea de 1390 mm X 1125 mm X 350 mm şi următorii parametri tehnologici: prelucrează 1000 PET-uri/oră, consumând 4,1 kW energie electrică.

Cerințele stabilite pentru aparat au fost îndeplinite integral, cele 3 module (de fărâmiţare a buteliilor în fulgi de 10 mm X 10 mm; de amestecare și topire concomitentă a fulgilor şi de formare a fibrelor din substanța lichidă fierbinte sub acțiunea unui flux de aer rece) sunt ușor de asamblat pe o carcasă, având elemente de fixare identice, iar carcasa fiind proiectată astfel ca orice detaliu să poată fi uşor dezasamblat.

Autorul proiectului intenționează să soluționeze pe cât este posibil problema prelucrării buteliilor PET, prevenind poluarea mediului ambiant, dar și să contribuie la dezvoltarea industriei de reciclare şi prelucrare a deșeurilor la noi din țară. Instalațiile pot fi amplasate sub formă de linie în flux, iar pe viitor este prevăzută extinderea instalaţiei cu aparate, care ar recepţiona deşeurile-buteliile curate și ar rambursa costul acestora. Calculele economice arată că mijloacele investite în construcția instalației pot fi recuperate în doar două luni.

(Visited 11 times, 1 visits today)