Victor GROPA – susținerea tezei de doctor

Pretendent: GROPA Victor. Conducători ştiinţifici: prof.univ.dr. STRATAN Ion,   prof. univ. dr. SOBOR Ion. Consiliul ştiinţific specializat: D31 221.01-01. Tema tezei: “Estimarea impactului centralelor eoliene asupra sistemului electroenergetic al Republicii Moldova”. Specialitatea: 221.01. Sisteme şi tehnologii energetice. Data: 04 iulie 2017, ora: 14:00. Local: or. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 78, blocul de studii nr. 2, sala 2-222. Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: Rezultatele principale ale cercetării au fost publicate în 16 lucrări ştiinţifice, inclusiv 4 lucrări fără coautori.

 

Rezumatul tezei

  1. Problematica abordată. În teză este analizată integrarea surselor regenerabile de energii, în special a centralelor eoliene (CEE), în sistemul electroenergetic naţional (SEN). S-a analizat problema de estimare a puterilor maxime admisibile printr-o secţiune a sistemului electroenergetic, cu considerarea şi capacităţilor eoliene racordate, fapt ce a permis obţinerea informaţiei pentru luarea deciziilor privind valorificarea energiei eoliene în diferite zone ale ţării.
  2. Conţinutul de bază al tezei. Lucrarea constă din 4 capitole, în fiecare din ele fiind analizată o anumită problemă privind integrarea CEE la SEN. Astfel, au fost elaborate recomandări tehnico-normative de racordare a CEE la SEN; a fost creat programul şi algoritmul de calcul pentru studiul regimului de scurtcircuit bifazat al generatorului asincron cu rotorul bobinat; este prezentat un studiu detaliat al regimurilor de funcţionare ale SEN pentru 20 amplasamente ale CEE, pentru a determina puterile maxime ce pot fi injectate în nodurile respective, ţinând seama de configuraţia şi parametrii reţelelor electrice de transport.
  3. Principalele rezultate obţinute: (i) au fost identificate cerinţe tehnice minime care asigură funcţionarea normală în diferite regimuri ale CEE conectate la reţelele de distribuţie şi/sau la cele de transport al energiei electrice; (ii) s-a elaborat o metoda pentru determinarea rapidă a inversei matricei Jacobi, care poate fi utilizată, pe scară largă, în calculele operative ale regimurilor permanente de funcţionare ale sistemelor electroenergetice; (iii) s-a realizat un algoritm privind determinarea puterii limită printr-o secţiune prin efectuarea numai a unui calcul al regimului permanent de funcţionare, care se află departe de limită; (iv) s-a constatat că puterile maxime, care pot fi injectate în diferite zone ale sistemului electroenergetic al Republicii Moldova, în dependenţă de valorile curentului maxim admisibil ce parcurge conductoarele liniilor electrice de transport, constituie în ansamblu circa 1000 MW.
(Visited 132 times, 1 visits today)