- UTM - https://utm.md -

SĂPTĂMÂNA DE FORMARE LA UNIVERSITATEA NICE SOPHIA ANTIPOLIS

În perioada 12-16 iunie 2017 membrii echipei de proiect 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-network for Promoting Innovative e-teaching in the Continuing Professional Education (TEACH ME) din cadrul Programului Erasmus+ , KA2 – Capacity Building in Higher Education a UTM, au participat săptămâna formării trainerilor din cadrul proiectului sus-numit și a fost organizat cu suportul Serviciului Universitar de Inovație din cadrul Universității Nice Sophia Antipolis și a experților din diferite universități ale Uniuni Europene.

La aceste eveniment UTM a fost reprezentată de următorii membri ai echipei de proiect: dl dr. Rodion Ciupercă, conf. univ. la Departamentul Tehnologia Construcţiilor de Maşini [1], dl dr. Rafel Ciloci, conf. univ., șef al Catedrei Economie şi Management în Industrie [2] și dna Elena Gogoi,lector superior, director a Filierei Anglofone la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

La evenimente au participat și reprezentanții instituțiilor – partenere din cadrul proiectului, instituții de învățămînt superior din UE și din țară, după cum urmează:

Membrii echipei de proiect au beneficiat de oportunități de studiere a practicilor moderne de predare şi învățare inovative în formare continua a adulților în Europa și în același timp și-au îmbunătățit abilitășile pedagogice digitale, datorită următoarelor activități:

Proiectul TEACH ME este realizat în cadrul programului Erasmus+, KA2 – Capacity Building in Higher Education și își propune să integreze tehnologiile e-Learning în programele de educație profesională continuă pentru profesori, care să sporească atractivitatea și accesul la aceste programe. De asemenea, vor fi elaborate, acreditate și testate (de către o instituție abilitată din Europa) două module inovative pentru formatorii de profesori. Modulele vor permite cadrelor didactice să alcătuiască situații de învățare în care cursanții vor fi încurajați să-și contureze obiective proprii, să creeze diverse strategii de învățare, să poată stabili relații complexe în grupuri și să opereze autonom. Implementarea noilor abordări, a tehnologiilor e-Learning și a instrumentelor digitale va genera, nemijlocit, sporirea calității, atractivității și accesibilității învățământului superior din Moldova.Proiectul este coordonat de către Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Bielefeld, Germania.

 

 

 

(Visited 30 times, 1 visits today)