Universitatea Tehnică a Moldovei se numără printre instituțiile cu cele mai bune rezultate în dezvoltarea inventivității, în anul 2016, s-a menționat în cadrul ședinței solemne dedicate Zilei Inventatorului și Raționalizatorului, organizată pe 24 iunie 2017 de Uniunea Inventatorilor și Raționalizatorilor „Inovatorul” și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din RM.

Apreciind contribuția celor mai activi inventatori și raționalizatori ai anului 2016, AGEPI a acordat distincții celor mai activi inventatori. Din partea UTM, cu Diploma AGEPI „Cel mai activ inventator al anului 2016” și premii au fost distinși academicianul Ion Bostan și doctorii în știinţe tehnice Radu Ciobanu și Oleg Ciobanu din cadrul Departamentului Bazele Proiectării Mașinilor, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi.

În bazele de date AGEPI sunt înregistrați 4698 de inventatori naționali. În 2016, efectul economic în urma implementării invențiilor și propunerilor de raționalizare s-a estimat la 2 milioane 721 mii de lei, iar rentabilitatea activității inventive și inovative (de raționalizare) a constituit 388,7 la sută.

 

(Visited 24 times, 1 visits today)