Guvernul a aprobat Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul superior.

Noul document este propus pe patru niveluri, precum urmează: 10 domenii fundamentale ale ştiinţei, culturii şi tehnicii; 26 domenii generale de studiu, 71 domenii de formare profesională şi 187 de specialităţi la ciclul I, licenţă. Obligatoriu, noul Nomenclator include sistemul de codificare european de patru cifre, cu detalierea la programele de licenţă.

Printre elementele noi ale documentului se numără:

–         2 domenii fundamentale ale ştiinţei, culturii şi tehnicii: Business, administrare şi drept şi Tehnologii informaţionale şi comunicaţii;

–         9 domenii generale de studiu: Filologie, Business şi administrare, Ştiinţe chimice, Ştiinţe biologice, Ştiinţe ale mediului, Ştiinţe fizice, Matematică şi statistică, Tehnologii informaţionale şi comunicaţii, Silvicultură;

–         12 domenii de formare profesională, printre care: Biochimie, Producţia vegetală şi animală, Proiectarea şi administrarea bazelor de date şi a reţelelor informaţionale, Dezvoltarea şi analiza produselor program şi a aplicaţiilor software, Minerit şi extracţii, Asistenţă medicală şi moaşe.

–         28 de specialităţi, inclusiv: Limba şi literatura română, Criminologie şi ştiinţe penale, Ingineria software, Reţele şi software de telecomunicaţii, Proiectarea de produs, Asistență medicală generală, Moaşe, Fiziokinetoterapie şi recuperare, Optometrie.

De asemenea, au fost optimizate mai multe specialităţi în scopul asigurării accesului mai extins la angajare.

Programele de studii care au fost acreditate sau autorizate provizoriu până la data intrării în vigoare a acestui Nomenclator îşi păstrează drepturile rezultate din acreditare/autorizare. Studenţii înmatriculaţi la studii în baza Nomenclatorului vechi îşi vor finaliza studiile în conformitate cu prevederile acestuia.

Proiectul vine să asigure gestionarea mai eficientă a resurselor financiare şi umane de către instituţiile de învăţământ superior prin generalizarea programelor de studii din actualul Nomenclator și implicit sporirea şanselor de încadrare a absolvenţilor în câmpul muncii. Totodată, Nomenclatorul va garanta continuitatea ciclurilor de studii universitare: licenţă – master – doctorat şi va asigura ţara cu cadre calificate în conformitate cu cerinţele pieţei muncii.

(Visited 32 times, 1 visits today)