În anul curent la Facultatea Tehnologii Alimentare (FTA) susţin public tezele de licenţă 164 de studenţi în următoarele specialităţi: „Inginerie şi management în industria alimentară” – 27 persoane, „Tehnologia produselor alimentare din carne ” – 30, „Tehnologia produselor alimentare din lapte” – 8, „Tehnologia produselor de panificaţie” – 12, „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice” – 55, „Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare” – 10, „Biotehnologii industriale” – 4, „Filiera Francofonă” – 18.

Cea mai numeroasă promoție se înregistrează la specialitatea „Tehnologia cărnii şi produselor din carne”. Sub îndrumarea conducătorilor de licenţă dr., conf. univ. Artur MACARI, Viorel GORNEŢ, Elisaveta SANDULACHI şi lect. univ. Ion SCRIPCARI, viitorii ingineri au studiat teme teoretico-ştiinţifice din domeniu şi subiecte aplicative cu posibilitatea unei eventuale implementări la întreprinderile din industria cărnii şi au propus soluţii tehnologice originale privind optimizarea procesului de fabricare a  salamurilor crud-zvântate de tipul „Cacciatore”, îmbunătăţirea tehnologiei de fabricare a salamului semiafumat „De Odessa”, producerea crenvurştilor, fabricarea salamurilor pentru copii, a şuncii tocate din carne de porc, salamurilor fierte de tip „Lacta”, afumăturilor din carne de vită şi altele.

A devenit deja o frumoasă tradiție ca la examenele de licență să participe reprezentanţi ai companiilor din industria alimentară. Agenții economici au luat cunoştinţă de nivelul de pregătire al absolvenţilor și au făcut oferte generoase de angajare în câmpul muncii.

(Visited 18 times, 1 visits today)