EDUARD PROASPĂT – examinarea tezei de doctor

Joi, 22 iunie 2017, orele 10:00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Dacia 39, bloc de studii UTM Nr.9, aula 9-P20 va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitățile 135.02-Mecanica corpului solid211.02-Materiale de construcţii, elemente şi edificii, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor cu tema: „HIDROIZOLAREA ŞI PROTECŢIA ANTICOROZIVĂ A BETONULUI REZERVOARELOR PENTRU DEPOZITAREA APELOR POTABILE ŞI INDUSTRIALE”.

Autor: Eduard Proaspăt, lector universitar, Departamentul „Drumuri, Materiale și Mașini pentru Constricții”, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Conducător ştiinţific: Ion Rusu, profesor universitar, doctor habilitat

Secretar științific SȘP, dr. conf. univ. Vera Guțul

(Visited 72 times, 1 visits today)