La inițiativa conducerii Facultății Construcții, Geodezie şi Cadastru (FCGC) a UTM, în data de 12 iunie 2017 a demarat, în premieră,  „Săptămâna pieţei muncii”.

În debutul evenimentului, la care au participat reprezentanți ai companiilor în cadrul cărora activează absolvenții ai FCGC, cadre didactice de la facultate, studenți și masteranzi, dr., conf. univ. Livia Nistor-Lopatenco, decan FCGC, a ținut să evidențieze că formarea profesională a inginerilor licențiați se sprijină pe trei piloni: pregătirea profesională bazată pe probleme și centrată pe student, implicarea activă a cercetării în procesul educațional și stabilirea unor legături de colaborare reciprocă cu mediul social-economic. Pregătind ingineri de înaltă calificare, noi contribuim la construirea Europei acasă, în RM. Or, prin asigurarea în învățământ a unei pregătiri a specialiștilor la nivel european, UTM contribuie la dezvoltarea durabilă a țării.

Dr., conf. univ. Ion ALBU, prodecan FCGC, a menționat că pentru toată săptămâna este stabilit un program de lucru consistent. La activitățile preconizate au fost invitați reprezentanți ai companiilor de profil, care își vor prezenta realizările menite să susțină activitatea comunității academice – tehnici și tehnologii moderne în construcții, prelucrarea lemnului, geodezie, cadastru; materiale de construcții, materiale cartografice, date geospațiale etc. Se preconizează și perfectarea contractelor de colaborare bilaterală, pentru a impulsiona și dinamiza acest proces.

Săptămâna a coincis cu susținerea proiectelor de licență pentru absolvenții anului curent. Pe parcursul a șase zile, reprezentanții companiilor vor asista la examene, după care vor dialoga cu proaspeții ingineri licențiați oportunitățile de angajare în câmpul muncii, iar studenților de la anii I, II și III li se vor face oferte pentru practică.

Activitățile preconizate pe parcursul săptămânii au menirea de a contribui la dezvoltarea și consolidarea relațiilor de cooperare între instituțiile din sectorul concret al economiei și Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru a UTM privind pregătirea inginerilor la cele 8 programe de licență acreditate: „Construcții și inginerie civilă (Tehnologia construcțiilor)”, „Construcții și inginerie civilă (Construcții și mecanica structurilor)”, „Evaluarea imobilului”, „Inginerie și management în construcții”, „Inginerie antiincendii și protecție civilă”, „Geodezie, topografie și cartografie”, „Drept patrimonial” și „Tehnologia prelucrării lemnului”, precum și la 5 programe de studii de master la specialitățile „Ingineria proceselor și materialelor minerale în construcții”; „Ingineria structurală”; „Cadastru și dezvoltarea imobilului”; „Ingineria antiincendii și protecție civilă”; „Drept patrimonial”.

După cum demonstrează experiența altor facultăți ale UTM, pregătirea inginerilor reușește mai bine acolo și atunci, când facultățile merg umăr la umăr cu mediul de afaceri.

(Visited 6 times, 1 visits today)