În conformitate cu foaia de parcurs a Proiectului Erasmus+ „Introducerea în RM a metodelor de învățare bazate pe probleme: sporirea competitivității și angajării studenților”, pe 13-14 iunie 2017, dr. hab., prof. univ. Larisa BUGAIAN, prorector UTM, coordonatorul naţional al proiectului, a organizat un atelier didactic pentru profesori, manageri din învăţământ, formatori din cadrul ASEM, UTM, USM, universitățile „A. Russo” din Bălți, „B. P. Hașdeu” din Cahul şi USMF „N. Testemițanu”, care fac parte din clusterul proiectului, pentru a oferi audienţilor  un cadru modern privind dezvoltarea învăţământului ingineresc.

Anna-Karin HÖGFELDT, Kristina EDSTRÖM şi Margareta BERGMAN, profesoare la Şcoala de educaţie şi comunicare în ştiinţe inginereşti din Suedia, au ţinut o serie de prelegeri: „Dezvoltarea învăţământului superior din Suedia”; „Triada iniţiativei CDIO (conceive-design-implement-operate) – o idee privind pregătirea inginerească a studenţilor, o metodologie avansată privind dezvoltarea curriculum-urilor şi programelor de studii; comunitatea CDIO înseamnă dinamism pentru formatorii inginerilor”; „Puşculiţa secretelor profesionale pentru a îmbunătăţi învăţarea eficientă a studenţilor, cheltuind cât mai mult timp la predare”.

Sub îndrumarea formatorilor suedezi, profesorii divizaţi în echipe au participat la dezbateri în subiectul „Feedback-ul atelierului şi viziuni privind clasificarea şi ierarhizarea ideilor ce ţin de implementarea ulterioară a celor învăţate”, au reflectat asupra strategiei de modificare a organigramei facultăţilor, catedrelor, departamentelor, curriculum-urilor şi programelor de studii de instruire a inginerilor.

Iniţiativa CDIO întruneşte peste 120 de instituţii de învăţământ superior din Europa, America de Nord, Asia, Marea Britanie-Irlanda, America Latină, Australia, Noua Zeelandă şi Africa. Partenerii CDIO îşi propun să însuşească şi să implementeze metode avansate de dezvoltare a învăţământului ingineresc, consolidarea şi motivarea procesului de instruire în vederea pregătirii studenţilor pentru activitatea profesională ulterioară.

La atelier au aderat şi colegi de la Academia de Administrare Publică, dornici de a cunoaşte metode moderne de instruire.

(Visited 6 times, 1 visits today)