SVETLANA BOGDANOVA – susținerea tezei de doctor

Tema tezei: DEZVOLTAREA SFEREI SERVICIILOR SOCIALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Specialitatea:  521.01 – TEORIE ECONOMICĂ ȘI POLITICI ECONOMICE

Pretendent:   BOGDANOVA Svetlana,   Universitatea Tehnică a Moldovei

Conducător ştiinţific:  dr. hab., prof.univ. COJUHARI Andrei,  UTM

Consiliul ştiinţific specializat: D 31.521.01 – 02, Universitatea Tehnică a Moldovei

  1. GOROBIEVSCHI Svetlana hab., profesor universitar, UTM,președinte al CŞS
  2. CRUCERESCU Cornelia, conf. universitar, UTM, secretarul științific al CŞS
  3. BUGAIAN Larisa hab., profesor universitar, UTM, menbru al CŞS
  4. MANOLE Tatiana hab., profesor universitar, UTM, membru al CŞS
  5. MOLDOVANU Dumitru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, ASEM, membru al CŞS

 Referenţii oficiali:

RUSU Gheorghe, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  USM

 LIVIȚCHI Oxana, doctor în științe economice, conferenţiar universitar UCCM

Data: 16 iunie 2017,   Ora: 15.00,  Local:  Universitatea Tehnică a Moldovei, Blocul nr. 1,  str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168, etajul 2, sala: 205

Rezumatul tezei

(Visited 55 times, 1 visits today)