LIUBOVI DOROFEEVA – examinarea tezei de doctor

Joi, 15 iunie 2017, ora 14.00 în şedinţa Seminarului Știinţific de Profil  521. Economie, business, administrare din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 211, va fi examinată teza de doctor în economie a dnei DOROFEEVA Liubovi, cu tema:PIAȚA MUNCII ÎN MEDIUL RURAL ŞI MECANISMELE EI DE REGLARE„, la specialitatea 521.01 – Teorie economică şi politici economice.

Conducător ştiinţific: COJUHARI Andrei, doctor habilitat în economie, prof. universitar.

Secretar științific: CRUCERESCU Cornelia, dr.conf.univ. (tel: +373 22 567859)

(Visited 9 times, 1 visits today)