- UTM - https://utm.md -

OLEG CEBAN – examinarea tezei de doctor

doctorat3

Joi, 8 iunie 2017, orele 16:00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Dacia 41, bloc de studii UTM Nr.10, aula 10-310 va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitățile 135.02-Mecanica corpului solid; 211.02-Materiale de construcţii, elemente şi edificii, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor cu tema: „ROLUL PROCESELOR REOLOGICE ÎN CALCULUL CONSTRUCȚIILOR DE SPRIJIN, EDIFICATE ÎN CADRUL VERSANȚILOR ALUNECĂTORI DIN REPUBLICA MOLDOVA”.

Autor: Oleg Ceban, lector universitar, Departamentul „Inginerie Civilă și Geodezie”, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Conducător ştiinţific: Vladimir Polcanov, conf. univ., dr.

Secretar științific SȘP, dr. conf. univ. Vera Guțul

(Visited 24 times, 1 visits today)