ION CREȚU – examinarea tezei de doctor

Joi, 8 iunie 2017, orele 14:00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Dacia 41, bloc de studii UTM Nr.10, aula 10-310 va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitățile 135.02-Mecanica corpului solid; 211.02-Materiale de construcţii, elemente şi edificii, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor cu tema: „SOLUȚII INTEGRALE ÎN TERMOELASTICITATEA NECUPLATĂ”.

Autor: Ion Crețu, lector universitar, Departamentul „Inginerie Civilă și Geodezie”, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Conducător ştiinţific: Victor Șeremet, prof. univ., dr. hab.

Secretar științific SȘP, dr. conf. univ. Vera Guțul

(Visited 28 times, 1 visits today)