Universitatea Tehnică a Moldovei i-a premiat azi, într-un cadru festiv, pe cei mai buni absolvenţi ai programelor de licenţă – 10 șefi de promoție ai anului 2017, desemnați prin Hotărârea Senatului UTM din 27 iunie 2017.

Citește mai mult

Acum 12 ani cercetările în domeniul tehnologiilor spaţiale erau un vis temerar. Dar iată că visul a devenit realitate, iar Moldova este mai aproape de stele. Cu acest laitmotiv pe cât de metaforic, pe atât de real și mobilizator, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a salutat participanții la atelierul de lucru cu genericul „Conexiunea staţiilor terestre ale Centrului Naţional de Tehnologii Spaţiale cu Institutul Ştiinţe Spaţiale al Agenţiei Spaţiale din România (ROSA)  şi diverse centre europene ESA”, desfășurat pe 27-29 iunie 2017 în incinta Centrului Naţional de Tehnologii Spaţiale al UTM (CNTS).

Citește mai mult

Administraţia Universităţii Tehnice a Moldovei, reprezentată de rectorul Viorel BOSTAN, şi Direcţia Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, în persoana dlui Dinu Ţurcanu, exprimă sincere mulţumiri preşedintelui comitetului de conducere al BC „Moldova Agroindbank” SA, dlui Serghei Cebotari, pentru donaţia de echipamente active de reţea şi calculatoare, evidate din sistemul informaţional al băncii, a căror utilizare în cadrul UTM ar putea imprima un nou impuls orelor de laborator, lecțiilor practice, altor activităţi educaţionale.

Citește mai mult

  1. Cu privire la aprobarea listei “Şef de Promoţie-2017”
  2. Cu privire la recomandarea candidaturilor UTM pentru concursul naţional Burse de merit, ediţia 2017
  3. Despre îndeplinirea hotărârilor Senatului aprobate în perioada 01.01.2016-31.12.2016

Pretendent: GROPA Victor. Conducători ştiinţifici: prof.univ.dr. STRATAN Ion,   prof. univ. dr. SOBOR Ion. Consiliul ştiinţific specializat: D31 221.01-01. Tema tezei: “Estimarea impactului centralelor eoliene asupra sistemului electroenergetic al Republicii Moldova”. Specialitatea: 221.01. Sisteme şi tehnologii energetice. Data: 04 iulie 2017, ora: 14:00. Local: or. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 78, blocul de studii nr. 2, sala 2-222. Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: Rezultatele principale ale cercetării au fost publicate în 16 lucrări ştiinţifice, inclusiv 4 lucrări fără coautori.

Citește mai mult

On the 19th and 20th of June at Universite de Nice Sophia Antipolis, France the 4th project meeting was held in the framework of the Erasmus+ , KA2 – Capacity Building in Higher Education project 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME).

Citește mai mult

În perioada 12-20 iunie 2017 membrii echipei de proiect 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-network for Promoting Innovative e-teaching in the Continuing Professional Education (TEACH ME) din cadrul Programului Erasmus+ , KA2 – Capacity Building in Higher Education a UTM, au participat la două evenimente desfășurate la Universitatea Nice Sophia Antipolis, Franța.

Citește mai mult

În perioada 12-16 iunie 2017 membrii echipei de proiect 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-network for Promoting Innovative e-teaching in the Continuing Professional Education (TEACH ME) din cadrul Programului Erasmus+ , KA2 – Capacity Building in Higher Education a UTM, au participat săptămâna formării trainerilor din cadrul proiectului sus-numit și a fost organizat cu suportul Serviciului Universitar de Inovație din cadrul Universității Nice Sophia Antipolis și a experților din diferite universități ale Uniuni Europene.

Citește mai mult

În perioada 12-20 iunie 2017 membrii echipei de proiect 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-network for Promoting Innovative e-teaching in the Continuing Professional Education (TEACH ME) din cadrul Programului Erasmus+ , KA2 – Capacity Building in Higher Education a UTM, au participat la două evenimente, care s-au desfășurat la Universitatea Nice Sophia Antipolis, în orașul Nice, Franța. Primul eveniment, care a avut loc în perioada 12-16 iunie 2017 a fost dedicat formării trainerilor din cadrul proiectului sus-numit și a fost organizat cu suportul Serviciului Universitar de Inovație din cadrul Universității-gazdă și a experților din diferite universități ale Uniuni Europene. Citește mai mult

În urma investigaţiilor ştiinţifice efectuate în cadrul proiectului de licenţă, Sergiu MAZILU, absolvent al specialității „Electroenergetica”, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, titular al „Listei rectorului 2017”, a elaborat un sistem de alimentare cu energie electrică (SAEE) pentru Fabrica de sticlă din mun. Chișinău, elaborând schema sistemului de alimentare cu energie electrică şi efectuând calculele tehnico-economice preconizate.
Citește mai mult