În data de 23 mai 2017, Ludmila TIMOTIN, lector superior la Catedra economie şi management în construcţii, FIEB, a prezentat în faţa Consiliului ştiinţific specializat în şedinţă publică teza de doctor în economie pe tema „Dezvoltarea activităţilor de antreprenoriat în RM”, elaborate sub conducerea ştiinţifică a dr. hab., prof. univ. Larisa BUGAIAN.

Competitoarea a reuşit să fundamenteze teoretic şi metodologic dezvoltarea continuă a formelor şi metodelor de suport în activităţile antreprenoriale cu accent pe întreprinderile inovatoare, argumentând ştiinţific necesitatea promovării continue a afacerilor prin stimularea organizării business-incubatoarelor inovaţionale şi a clusterelor constituite din structuri antreprenoriale.

Antrenată şi în proiectul instituţional aplicativ de cercetare 11.817.08.29A „Perfecţionarea politicii de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi consolidarea parteneriatului între business şi organele administraţiei publice” (2011-2014), realizat în cadrul Institutului National de Cercetări Economice (INCE), doctoranda a reuşit să identifice în lucrare particularităţile de dezvoltare a grupelor principale de întreprinderi, în funcţie de formele de proprietate, dimensiunile şi tipurile de activitate; să elaboreze metodologia de calcul a „portretului” statistic al unei întreprinderi medii din RM; să depisteze problemele ce frânează dezvoltarea businessului în ţara noastră; să analizeze cele mai bune practici de suport a afacerilor din ţările dezvoltate; să argumenteze propuneri de implementare a celor mai potrivite forme şi metode de susţinere a afacerilor valabile pentru RM; să recomande soluţii de consolidare a cooperării dintre antreprenori şi cercetători în cadrul incubatoarelor de inovare; să dezvolte un concept de curriculum pentru instruirea mediatorilor şi a managerilor de clustere. Principalele rezultate ştiinţifice ale lucrării, concluziile şi recomandările expuse în 12 lucrări ştiinţifice și validate la 8 conferinţe ştiinţifice şi-au găsit utilizare în activitatea curentă a Ministerului Economiei şi INCE.

Consiliul ştiinţific specializat i-a conferit unanim competitoarei Ludmila TIMOTIN gradul de doctor în ştiinţe la specialitatea „Economie şi management în domeniul de activitate”.

Până în prezent, corpul profesoral al UTM s-a completat cu cinci cadre didactice, care anul acesta au susţinut tezele de doctor în ştiinţe, făcându-şi studiile în şcolile doctorale ale Universității.

(Visited 41 times, 1 visits today)