În perioada 15-18 mai 2017, Universitatea Regală din Belfast, Marea Britanie a găzduit al XVII-a Forum Internațional de Termoelectricitate, organizat de Academia Internațională de Termoelectricitate (AIT). Din partea RM, a participat Anatolie CASIAN, prof. univ., dr. hab. al UTM, academician al AIT din 1994, decorat în cadrul forumului cu Trofeul Onorific de Aur al Academiei Internaționale de Termoelectricitate – pentru contribuții fundamentale în dezvoltarea termoelectricității.

Forumul a examinat ultimele realizări în domeniul termoelectricității privind cercetarea și dezvoltarea metodelor fizice și tehnologiile noi de transformare directă a căldurii în energie electrică fără utilizarea compresoarelor, a generatoarelor ordinare sau de răcire, aplicarea fenomenelor fizice și utilizarea dispozitivelor electronice din semiconductori în termoelectricitate. Prof. CASIAN a avut importanta misiune de membru al Comitetului organizatoric al Forumului, prezidat o şedinţă în plen și a prezentat două rapoarte ştiinţifice: „Despre starea actuală și noile posibilități de îmbunătățire a proprietăților termoelectrice ale materialelor organice cvasiunidimensionale” și „Despre perspectiva creșterii eficienței termoelectrice a modulului p-n, construit din materiale organice cvasiunidimensionale”.

Prof. Anatolie CASIAN este un nume de referinţă în comunitatea academică de la noi. În cadrul Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică a predat cursuri de mecanica teoretică, mecanica cuantică, fizica statistică, teoria reţelei cristaline, fizica corpului solid. S-a manifestat plenar și pe post de cercetător, înregistrând rezultate formidabile în fizica teoretică, mecanica reţelei cristaline, teoria semiconductorilor şi a nanostructurilor. Meritele sale sunt apreciate la justa valoare şi peste hotarele ţării – este conducător de doctorat la Universitatea din Alger, Universitatea Ben-Gurion (Beer-Sheva, Israel), Universitatea Henri Poincaré (Nancy, Franţa). A fost invitat să prezinte rapoarte ştiinţifice la consiliul tehnic în Compania „TE Technology” (SUA) şi la Universitatea Riverside din California (SUA). Este fondator al şcolii ştiinţifice naţionale în termoelectricitate cu peste 10 doctoranzi. Rodul cercetărilor sale ştiinţifico-didactice s-au materializat în cca 200 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 monografii, 8 îndrumare metodice, 1 carte pentru elevi şi învăţători. Tumultuoasa sa activitate a fost menţionată cu diplome, medalii şi premii ale UTM, distincţii de stat și ale comunității ştiinţifice internaţionale.

Şcoala științifică a prof. CASIAN efectuează de mai mulți ani cercetări și modelări ale materialelor noi şi implementarea lor în dispozitive termoelectrice pentru a spori eficiența acestora în proiectele științifice internaționale. Importanţa acestor investigaţii este subliniată de faptul că omenirea pe an ce trece consumă tot mai multă energie. Totodată, cca 20% din energia consumată anual se pierde ca căldură de temperatură redusă (mai mică de 2000C). Această cantitate este mai mare decât energia consumată anual de toate țările Uniunii Europene. Potrivit Agenției Internaționale de Energie (IEA), în 2040 se preconizează o creștere de 30% a energiei consumate, 37% fiind din surse regenerabile, în comparație cu 23% în 2016. Media anuală de creștere a emisiei de carbon va constitui 0.5% în comparație cu 2,4% pe an din 2000. Se așteaptă o creștere de peste două ori a energiei regenerabile. Utilizarea dispozitivelor termoelectrice moderne va constitui temelia unui viitor tehnologic nou. Termoelectricitatea oferă noi soluții tehnologice de transformare a energiei, favorabile mediului înconjurător. Dispozitivele termoelectronice permit nu doar de a recupera și reutiliza o parte din căldura pierdută, dar și de a reduce simțitor emisia căldurii în mediul ambiant. Actualmente, implementarea acestor dispozitive este limitată de costul ridicat și eficiența redusă. De aici și necesitatea stringentă a depistării unor materiale termoelectrice mai ieftine, mai eficiente și mai accesibile.

Ultimul proiect, la care a lucrat echipa de cercetători în frunte cu prof. CASIAN, a fost câştigat prin concursul FP7 şi finanțat de Comisia UE. Coordonatorul internaţional al proiectului – prof. S. WOODWORD, cu echipa sa de la Universitatea Nottingam, Marea Britanie, iar alături de echipa UTM în cluster au participat echipele conduse de prof. J. PFLAUM, Universitatea din Wuerzburg, Germania, prof. M. RUTKIS, Universitatea din Letonia, prof. V. DIMITROV, Institutul de Chimie Organică al Academiei de Științe a Bulgariei și Compania „European Thermodynamics” din Marea Britanie. Scopul proiectului a fost sintetizarea, purificarea și măsurarea proprietăților termoelectrice a cristalelor organice cvasiunidimensionale de iodură de tetratiotetracenă și de tetrathiotetracence-tetracyanoquinodimethan, conform parametrilor optimi determinați în echipa prof. A. CASIAN, de realizat valori ale parametrului adimensional de calitate în materialele sintetizate de ordinul 1, mai mari decât în materialele organice existente, iar Compania „European Thermodynamics” urma să construiască și să testeze un modul termoelectric format din cristalele respective.

În cadrul proiectului au fost organizate 30 de sesiuni prin Skype și trei conferințe ştiinţifice, cu prezentarea rapoartelor anuale de activitate. În cristalele de iodură de tetratiotetracenă au fost obținute valori ale parametrului de calitate între 0,15 și 0,97. Valorile variază de la un cristal la altul, tehnologia sintetizării urmând a fi perfecționată. Dar posibilitatea îmbunătățirii proprietăților termoelectrice a fost demonstrată. În cristalele de tetrathiotetracence-tetracyanoquinodimethan rezultatele sunt mai modeste.

În echipa proiectului au activat şi doi doctoranzi: Ionel SANDULEAC a susținut deja teza de doctor, iar Silvia ANDRONIC a înaintat teza spre susținere. Conducătorul echipei A. CASIAN a prezentat rezultatele cercetărilor obţinute în proiect la Universitatea Julius-Maximilians, Wuerzburg, Germania (2013); la Institutul de Fizică a Corpului Solid al Universităţii din Riga, Letonia (2014); la Institutul de Chimie Organică al Academiei de Științe a Bulgariei, Sofia (2015); la Forumurile XV și XVI Internaţionale de Termoelectricitate (Tallinn, 2013 şi Paris, 2015), la Conferinţa Europeană de Termoelectricitate (Olanda, 2013 şi Madrid, 2014). Iar drd. I. SANDULEAC a participat cu o comunicare la Conferința Internațională de Termoelectricitate (2015, Dresden).

Îl felicităm călduros pe colegul nostru Anatolie CASIAN și echipa d-sale cu prilejul înaltelor aprecieri în cadrul celui de-al XVII-a Forum Internațional de Termoelectricitate, dorindu-le noi realizări și succese în activitatea științifică!

Ion TIGHINEANU,
academician, doctor habilitat în fizică, profesor universitar,
prim-vicepreședinte AȘM,
 
Viorel BOSTAN,
doctor habilitat în tehnică, profesor universitar,
rector, Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Ion BALMUŞ,
doctor în fizică, conferenţiar universitar,
decan, Facultatea  Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, UTM
(Visited 21 times, 1 visits today)