- UTM - https://utm.md -

Liceeni în vizită la Filiera „Technologies Alimentaires”

r

În data de 17 mai 2017 ştafeta Festivalului Științelor în limba franceză, organizat de Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) a fost preluată de Facultatea Tehnologia Alimentelor (FTA). În calitate de invitaţi ai Filierei Francofone „Technologies Alimentaires” (FFTA) din cadrul Departamentului Alimentaţie şi Nutriţie au fost 20 de elevi ai Liceului Teoretic „Vasile ALECSANDRI” din or. Călăraşi şi 10 elevi ai Liceului Teoretic „Constantin STERE” din or. Soroca.

Oaspeţii au fost întâmpinați cu căldură de către conf. univ., dr. Aurica CHIRSANOVA, şef Departament Alimentaţie şi Nutriţie, care a subliniat că evenimentul se înscrie în activităţile promoţionale pentru viitorii studenţi ai UTM, inclusiv al celor înmatriculaţi la FTA. Liceenii au fost familiarizați cu activităţile de instruire şi de cercetare, desfăşurate de FFTA în această unitate didactică, posibilităţile de mobilitate academică a studenţilor, carierele de succes ale unor absolvenţi angajaţi în diferite posturi de ingineri, tehnologi şi manageri în prestigioase companii din RM şi peste hotare.

Decanul FTA, conf. univ., dr. Vladislav REȘITCA, le-a povestit cu lux de amănunte despre realizările Facultăţii şi i-a ghidat într-o excursie de documentare prin Staţia-pilot pentru producerea vinurilor, Centrul de cercetări în domeniul păstrării produselor horticole, Centrul de instruire practică şi formare continuă în domeniul alimentaţiei publice şi un şir de laboratoare aflate în dotarea FTA.

Studenţii gr. FFT-151 Cătălin BOLOCAN, Dumitru CALCATINIUC, Alexandru CIUVAGA, Elena SOLONARU şi Ana UNGUREANU, antrenaţi în proiectul social „Sănătatea într-o picătură de apă”, derulat la FFTA,  i-au invitat pe liceeni într-un atelier didactic. Într-o formă accesibilă, membrii echipei au făcut o prezentare enciclopedică despre apă, răspândirea şi circuitul ei în natură, compoziţia chimică şi calităţile miraculoase ale celei mai răspândite substanţe de pe Terra, rolul acestui lichid pentru organismele vii, în agricultură, procesele tehnologice industriale şi în menaj, i-au familiarizat cu activităţile menite să protejeze această importantă resursă regenerabilă a vieţii.

Cea mai mare surpriză i-a aşteptat pe liceeni la Centrul de instruire practică şi formare continuă în domeniul alimentaţiei publice. După ce toţi oaspeţii au îmbrăcat şorţuleţe albe, bonete imaculate şi mănuşi sterile, studentul anului IV Rodion VIERU a ţinut un master-class de patiserie inovativă (un compartiment al tezei sale de licenţă, pe care o va susţine la finele anului de studii, în iunie 2017), oferindu-le posibilitatea să participe la prepararea delicioaselor prăjituri „Profiteroluri franţuzeşti” cu diferite tipuri de umplutură. Ulterior, oaspeţii au avut parte de o degustare a produselor fabricate de ei, au primit şi suvenire corporative AUF, FFTA, FTA şi UTM.

Reuşita evenimentului s-a datorat în mare măsură contribuţiei cadrelor didactice dr. Tatiana CAPCANARI, dr. Rodica SIMINIUC, dr. Natalia SUHODOL, dr. Olga DESEATNICOV şi l. sup. Mariana CEREPANOVA.

La eveniment în calitate de oaspeţi de onoare au participat Roxana ȚURCANU-TOLOMEY, director Antena AUF-Chişinău, Martine ZEJGMAN, ataşat la Ambasada Franţei în RM, dr., prof. univ. Jorj CIUMAC, fondator şi prim director FFTA.

(Visited 20 times, 1 visits today)