- UTM - https://utm.md -

Sorin Mihai CÎMPEANU ales preşedinte al AUF

Sorin Mihai Cîmpeanu_noul preşedinte AUF_r

A 17-a Adunare generală a instituţiilor membre ale Agenţiei universitare a Francofoniei, care a avut loc la Marrakech (Maroc), în perioada 10-12 mai 2017, în prezenţa a 678 de reprezentanţi ai universităţilor membre de pe tot mapamondul, la care a participat și rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, s-a încheiat cu reînnoirea consiliilor asociativ şi de administraţie şi cu alegerea noului preşedinte, în persoana domnului Sorin Mihai CÎMPEANU, rectorul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

Cu această ocazie membrii AUF au adoptat noua strategie a Agenţiei, validând astfel obiectivele fixate şi planul de activităţi propus pentru a construi în următorii patru ani un Nou Spaţiu Universitar Francofon.

Implementarea strategiei va aduce soluţii în faţa celor trei provocări majore cu care se confruntă universităţile: calitatea formării, a cercetării şi a guvernanţei; inserţia profesională a absolvenţilor şi necesitatea dialogului cu mediul economic în vederea adaptării ofertei programelor de studii profesionalizante şi dezvoltării antreprenoriatului în rândul studenţilor; rolul universităţilor în dezvoltarea globală şi locală. Aşa cum a subliniat rectorul AUF, domnul Jean-Paul de GADEMAR, participanţii la dezbaterea știinţifică şi-au exprimat unanim sprijinul pentru dezvoltarea „misiunii societale a universităţii”.

Cu ocazia Adunării Generale au fost prezentate principalele iniţiative ale Agenţiei – metaportalul IDNEUF, Atlasul expertizei francofone şi Indexul citărilor francofone. Aceste inițiative au fost primite cu entuziasm,  participanţii exprimându-şi dorinţa ca aceste instrumente să fie cât mai repede dezvoltate şi utilizate. Adunarea Generală de la Marrakech a confirmat, aşadar, o „francofonie universitară a soluţiilor”.

În ultima zi, membrii titulari ai AUF l-au ales pe Sorin CÎMPEANU în funcţia de preşedinte al Agenţiei pentru următorii patru ani. El a obţinut 133 de voturi faţă de 113 voturi obţinute de către contracandidata sa Ana GUȚU, prim-prorector al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (ULIM). Sorin CÎMPEANUanu îi succede astfel domnului Abdellatif MIRAOUI, rector al Universităţii Cadi Ayyad din Marrakech.

Sorin CÎMPEANU este rectorul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti şi preşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor din România (CNR). A fost de asemenea ministru al Educaţiei şi cercetării ştiințifice în perioada 2014-2015 şi Prim-Ministru interimar al României.

Rectorul AUF l-a felicitat pe noul preşedinte: „Vom forma, sunt sigur, un tandem eficient” şi i-a mulţumit doamnei Guţu pentru implicarea în realizarea misiunilor Agenţiei şi pentru puternicul său angajament în favoarea francofoniei universitare.

Un preşedinte care crede în „forţa” noii strategii a AUF

În prima sa declaraţie ca preşedinte al AUF, Sorin CÎMPEANU a mulţumit membrilor AUF pentru încrederea acordată şi a reiterat adeziunea totală la noua strategie a Agenţiei, precum şi dorinţa de a colabora cât mai îndeaproape cu rectorul AUF în vederea implementării acesteia: „M-am angajat în acest proiect deoarece cred în forţa strategiei AUF. Trebuie acum să convingem şi decidenţii asupra nevoii de a pune această strategie în aplicare. Voi acţiona în consens cu Rectorul AUF şi vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-aţi acordat-o”.

Agenţia universitară a Francofoniei este o asociaţie mondială de universităţi francofone creată în 1961.  Reuneşte peste 800 de instituţii membre de pe cinci continente şi din peste 100 de ţări. Este totodată şi operatorul specializat al Francofoniei pentru învăţământul superior şi cercetare. AUF are ca misiune să promoveze francofonia universitară dinamică implicată în dezvoltarea economică şi socială a societăţilor. Pentru realizarea acţiunilor sale, AUF încheie parteneriate cu diferite organizaţii (UNESCO, UE, ONG, întreprinderi din sectorul privat).

Pentru mai multe informaţii: www.auf.org [1]

 

(Visited 29 times, 1 visits today)