Vizită de studiu la Universitatea din Bergen, Norvegia

În perioada 9-12 mai, reprezentanții UTM Larisa BUGAIAN, dr. hab., prof. univ., prorector pentru probleme financiare și relații internaționale, și Zinaida STRATAN, director Biblioteca tehnico-șțiințifică, au efectuat o vizită de documentare și studiu la Universitatea din Bergen, Norvegia.

În cadrul vizitei au fost examinate o serie de practici inovative menite să influenţeze organizarea activității bibliotecilor universitare și, în consecință, calitatea învăţământului superior şi a cercetării. Cum? Prin consolidarea capacităţii bibliotecarilor şi, prin ei, a cadrelor didactice şi a studenţilor din instituţiile de învăţământ superior.

În acest sens au fost abordate subiecte ce țin de amplificarea rolului bibliotecii în sprijinul procesului educaţional și de cercetare, implementarea unor servicii moderne de bibliotecă, dezvoltarea tehnologiilor, crearea spațiilor de dezbateri pentru comunitatea bibliotecarilor, elaborarea de ghiduri și tutoriale pentru instruirea utilizatorilor, accesul la reţeaua internaţională a bibliotecarilor academici.

Vizita a fost organizată în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat de 18 universități din RM, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

(Visited 85 times, 1 visits today)