Sub conducerea ştiinţifică a dr., conf. univ. Serghei ANDRIEVSCHI, drd. UTM Alexandr LOZAN a cercetat problema privind optimizarea parametrilor funcționali şi constructivi ai malaxoarelor cu bare cu acțiune intermitentă și a proceselor de amestecare în construcții, urmărind scopul de a intensifica procesul de amestecare în malaxoarele cu bare și acțiune intermitentă, inventate anterior în cadrul UTM, și anume: majorarea gradului de omogenizare a amestecurilor preparate în acest tip de malaxoare și reducerea consumului specific de energie.

În perioada 2012-2016, pornind de la rezultatele ştiinţifice obţinute în domeniu de către conferenţiarii UTM dr. Serghei ANDRIEVSCHI şi dr. Valeriu LUNGU, tânărul cercetător a reuşit să aprofundeze bazele teoretice ale procesului de amestecare, să elaboreze modele matematice și nomograme inginerești privind optimizarea parametrilor constructivi și funcționali ai malaxoarelor, în vederea utilizării ulterioare a acestora la proiectarea și exploatarea mașinilor pentru prepararea amestecurilor de construcții, cu organe de lucru în formă de bare și acțiune intermitentă.

Elaborarea malaxoarelor noi și a organelor de amestecare optime din punct de vedere constructiv oferă noi posibilități: exclude blocarea particulelor între organele de amestecare și suprafața interioară a tobei; reduce secțiunea barelor, rezistența la amestecare și masa malaxorului datorită utilizării inelelor de rigidizare; de a micșora rezistenţa la amestecare cu 26,7 % datorită amplasării barelor pe arbore cu decalaj longitudinal şi circular; de a majora energia potențială a componentelor amestecului în malaxorul gravitațional cu bare și intensificarea procesului de amestecare. Regimurile optime ce asigură un grad înalt al omogenității amestecurilor sunt: în malaxoarele gravitaționale cu bare – 2-8 semirotații ale tobei, în funcție de coeficientul de umplere a pâlniei; în malaxoarele cu bare cu amestecare forțată – 5-6 secunde în stare uscată (la turația arborelui n = 60 rot/min) și 5 secunde în stare umedă.

Este propusă ecuația pentru determinarea rezistenței la amestecare în malaxoarele cu bare funcție de șapte parametri constructivi și tehnologici, iar în baza ei – nomograma inginerească, care dă posibilitate de a determina rapid parametrii optimali care asigură cea mai mică rezistență la amestecare. Variind parametrii incluși în ecuație este posibilă stabilirea limitelor optime ale acestora pentru minimizarea rezistenței la amestecare, ceea ce este util la proiectarea, confecționarea și exploatarea malaxoarelor cu bare.

Competitorul a formulat un şir de recomandări privind cercetările de perspectivă: determinarea, prin cercetări experimentale și utilizând modelarea procesului de amestecare cu ajutorul metodei elementelor finite, a parametrilor optimi constructivi (pasul radial și longitudinal al barelor, diametrul barelor, lungimea și diametrul tobei) și funcționali (coeficientul de umplere a tobei, turația arborelui, dimensiunea particulelor) care asigură o amestecare omogenă într-o durată scurtă de timp; cercetarea procesului de preparare, în malaxoarele cu bare și acțiune intermitentă, a amestecurilor cu fibre de diferite tipuri, amestecurilor de beton ușor cu granule de argilă expandată, de polistiren expandat etc.; cercetarea proceselor de activare a particulelor în malaxoarele cu bare; cercetarea procesului de amestecare în malaxorul cu bare cu doi arbori orizontali; elaborarea și cercetarea malaxoarelor cu organe de lucru în formă de bare cu ax vertical.

Rezultatele cercetărilor au fost publicate în 12 articole, inclusiv 2 – în reviste recenzate; 4 – fără coautori, au fost înregistrate 5 brevete de invenţie. Malaxoarele cu bare noi, elaborate în teza de doctor, au fost apreciate la saloanele internaţionale de inventică și menţionate cu o medalie de aur (2014 – or. Osijek, Croația), o medalie de argint (2013 – Chișinău), 6 diplome. Malaxoarele elaborate în baza cercetărilor drd. A. LOZAN au fost implementate de Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al AŞM (2013), SRL „Coltan-TTD” (2013), CP „Rezonans” (2014) și SRL „Iuran” (2015).

Consiliul ştiinţific specializat (dr. hab., prof. univ. Valeriu DULGHERU, preşedinte, dr., conf. univ. Anatolie TARANENCO, secretar ştiinţific), examinând în data de 28 aprilie 2017 în şedinţă publică teza „Optimizarea malaxoarelor cu bare cu acțiune intermitentă și a proceselor de amestecare în construcții”, i-a conferit lectorului universitar Alexandr LOZAN gradul de doctor în tehnică la specialitatea „Mașini și echipamente tehnice”.

(Visited 15 times, 1 visits today)