- UTM - https://utm.md -

In memoriam: membru-corespondent Evgheni Livovschi (15.02.1933 – 14.05.2017)

Livovschi_r

A încetat să bată inima celui care a fost Evgheni LIVOVSCHI, membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, personalitate marcantă a științei şi educaţiei naţionale, pe bună dreptate considerat „părinte al ingineriei civile din Republica Moldova”.

Evgheni Livovschi s-a născut la 15 februarie 1933 în oraşul Bălţi, într-o familie de învăţători. La 13 iunie 1941, împreună cu familia a fost deportat în Siberia, în regiunea Tomsk. A studiat la Institutul de Construcţii din Tomsk în anii 1953–1958. După absolvirea facultăţii revine în Moldova şi se angajează în calitate de şef şantier în oraşul Ungheni, unde activează până în 1960. În anii 1960–1963 face doctorantura la Catedra „Construcţii din beton armat” a Institutului de Construcţii din Leningrad, susţinând teza de doctor în ştiinţe tehnice în anul 1963.

Din 1963 până în 2010 (cu o întrerupere forţată în 1987-1990) activitatea sa este legată de învăţământul ingineresc din Moldova, la Institutul Politehnic Chişinău, ulterior Universitatea Tehnică a Moldovei. A parcurs toate treptele – de la lector superior până la profesor universitar, de la şef Catedră „Elemente de construcţii” şi decan al Facultăţii de Construcţii până la prorector al Universităţii. A făcut parte din echipa de conducere a primului rector al Universităţii, fiind decan al Facultăţii de Construcţii şi fondator al Catedrei „Elemente de construcţii”. În 1971, la vârsta de doar 38 de ani, a susţinut teza de doctor habilitat, la Leningrad. În anii 1987-1990 a suferit un nouă deportare „camuflată” în or. Surgut, unde s-a afirmat ca vice-director al unui mare institut de proiectări. Revenit acasa, în 1990, s-a reîncadrat în activitatea ce l-a consacrat.

Odată cu obţinerea independenţei Republicii Moldova s-a apelat la serviciul domniei sale pentru a iniţia activitatea Comisiei Superioare de Atestare a Moldovei, predecesorul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, unde a deţinut funcţia de vicepreşedinte din 1992 până în 1998. În 1993 a fost ales membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Din 2010 activează la Institutul „INCERCOM” în calitate de cercetător ştiinţific principal.

Talentul, calificarea înaltă, orizontul larg de cunoştinţe şi abnegaţia în cercetările teoretice şi experimentale i-au oferit posibilitatea să obţină rezultate ştiinţifice de valoare în domeniul ingineriei civile, mai ales în cercetarea proprietăţilor mecanice ale betonului, rezultate cu o vizibilitate înaltă la nivel internațional. A elaborat metode matematico-statistice de cercetare, a întemeiat o şcoală ştiinţifică valoroasă, în cadrul căreia sub conducerea sa au susținut tezele 16 doctori şi 1 doctor habilitat în tehnică. Rezultatele ştiinţifice se utilizează şi acum, atât în domeniul ingineriei civile, cât şi în medicină, demografie etc.

A publicat în ţară şi peste hotare peste 150 de lucrări ştiinţifice autentice, inclusiv 3 manuale care au devenit „cărţi de căpătâi” ale inginerilor şi doctoranzilor la nivel unional. A elaborat Normativul naţional pe beton armat şi a iniţiat proiectul de armonizare a normelor naţionale cu cele europene.

S-a manifestat nu numai ca profesor şi savant, dar şi în calitate de publicist, alcătuind diverse lucrări social-politice în divesre reviste naţionale, cărţi artistice şi popular-ştiinţifice.

Plecarea din viață a inginerului-academician Evgheni Livovschi este o pierdere enormă pentru comunitatea științifică și societatea din Republica Moldova, pentru marea familie a inginerilor constructori. Suntem alături de familia îndoliată, rudele și prietenii savantului.

Dumnezeu să-l ierte şi să-i deschidă porţile Cerului spre Templul Veşniciei.

 Ion Bostan, Viorel Bostan, Mircea Andriuţă, Mihail Potârcă,

Vasile Cotorobai, Grigore Bordeianu, Teodor Sârbu, Efim Olaru, Pavel Lepşii,

Anatolie Taranenco, Livia Nistor-Lopatenco, Mihail Bîrcă, Mihail Ursu

(Visited 61 times, 1 visits today)