- UTM - https://utm.md -

TIMOTIN Ludmila – susținerea tezei de doctor

doctorat3

Se anunţă susţinerea tezei de doctor 

Tema tezei: „DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR DE ANTREPRENORIAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA”.

Specialitatea:  521.03  Economie și management în domeniu de activitate. Pretendent: TIMOTIN Ludmila, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Conducător ştiinţific:  dr. hab., prof.univ. BUGAIAN Larisa, UTM

Consiliul ştiinţific specializat: D 31.521.03 – 10, Universitatea Tehnică a Moldove

  1. GOROBIEVSCHI Svetlana, hab., profesor universitar, UTM, președinte al CŞS
  2. CRUCERESCU Cornelia,  dr., conferențiar universitar, UTM, secretarul științific al CŞS
  3. ACULAI Elena, dr. hab., conferențiar cercetător, INCE, membru al CŞS
  4. BURLACU Natalia dr. hab., profesor universitar, ULIM, membru al CŞS
  5. SOLCAN Angela,, conferențiar universitar, ASEM, membru al CŞS
  6. MELINTE Claudia,,conferențiar universitar, Oficiul naţional Erasmus +, membru al CŞS

 Referenţii oficiali:

  1. COTELNIC Ala, dr. hab., profesor universitar, ASEM
  2. JALENCU Marian, dr., conferenţiar universitar, USM

Data: 23 mai 2017,   Ora: 15.00,Local:  Universitatea Tehnică a Moldovei, Blocul nr. 1,  str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168, etajul 2, sala: 205.

Rezumatul tezei [1]

(Visited 25 times, 1 visits today)