Rectorul UTM participă la Adunarea Generală a AUF

Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, participă la cea de a 17-a Adunare Generală a Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), desfășurată în perioada  10-12 mai 2017, la Marrakech, Maroc. Evenimentul întrunește membri și parteneri ai AUF, având scopul de a pune în dezbatere noua strategie de colaborare pentru următorii patru ani.

Delegația Republicii Moldova participă la ateliere de lucru, mese rotunde, efectuând un eficient schimb de experiență și bune practici privind dezvoltarea noilor parteneriate cu instituții francofone din alte state. De asemenea, se implică în toate activitățile incluse în agenda de lucru a reuniunii: adoptarea modificărilor la statutul AUF și regulamentului intern al AG; adoptarea rapoartelor statutare: raportul de activitate al consiliului de asociere, consiliului de administrație și a rezultatelor financiare pentru perioada de la Adunarea Generală anterioară; examinarea proiectului noii strategii de patru ani a AUF; alegerile (Preşedinţie, Consiliul de administrare şi Consiliul Asociativ).

Universitatea Tehnică din Moldova este membru titular al AUF din anul 1997. Studenţii şi cadrele didactice ale UTM beneficiază de burse de studii și de cercetare, mobilități academice, alte programe oferite de AUF ce au ca obiective promovarea calității în educație, susținerea cercetărilor științifice, facilitarea inserției profesionale a tinerilor, sporirea rolului universităților în procesul de dezvoltare globală și locală.

AUF reunește peste 800 de instituţii francofone de învăţământ superior şi de cercetare din diferite țări. Actualmente 8 instituții de învățământ superior din Republica Moldova sunt membre ale AUF.

(Visited 16 times, 1 visits today)