Continuă suita activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului „Transfer de cunoștințe în domeniul fizicii și ingineriei nucleare”, realizat prin programul guvernamental de granturi tematice „Diaspora Engagement Hub” al Biroului Relații cu Diaspora, implementat în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, misiunea în Moldova, şi finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.

Pe 5 mai 2017, în incinta iHUB Chișinău găzduit de UTM, a fost organizată dezbaterea publică „Asigurarea securității energetice în contextul noilor exigențe de protecție a mediului înconjurător: situația din Republica Moldova”, care a întrunit cercetători, cadre didactice, studenţi ai UTM, experți în domeniul energetic, reprezentanţi ai societăţii civile şi organizaţiilor neguvernamentale de mediu din RM.

În cadrul a două platforme de comunicare și schimburi de bune practici între participanţii la masa rotundă „Energiile regenerabile – un răspuns adecvat pentru dezvoltarea sectorului energetic în Republica Moldova” (moderator – doctor în fizică Dorin DUȘCIAC, cercetător la Comisariatul pentru Energia Atomică și Energiile Alternative, Saclay, Franța), şi la masa rotundă „Energia nucleară – o posibilitate pentru asigurarea securității energetice a RM” (moderator – Alecu RENIȚĂ, jurnalist de mediu președinte al Mișcării Ecologiste din Moldova), au fost examinate mai multe aspecte ale domeniilor prioritare de pe agenda de dezvoltare a Republicii Moldova.

În finalul schimbului constructiv de opinii, s-a ajuns la concluzia că dezvoltarea sectorului energetic în Republica Moldova în vederea asigurării securităţii energetice și protecția mediului înconjurător în contextul noilor exigențe regionale și globale sunt două aspecte indispensabile pentru asigurarea implementării cu succes a agendei de asociere a RM la Uniunea Europeană.

(Visited 11 times, 1 visits today)