CALMÎCOV IGOR – examinarea tezei de doctor

Vineri, 12 mai 2017, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea 232.01. “Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale”din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: “SOLUȚII ÎNCORPORATE PENTRU SISTEME DE MĂSURARE ȘI CONTROL ÎN PRODUCEREA ȘI APLICAREA MICROFIRELOR

 Autor: Igor Calmîcov,  ing., lector superior, Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

Conducător ştiinţific: Sergiu Zaporojan, conf. univ., dr.

Începutul Seminarului: ora 15.00, aula 3-208, Facultatea C.I.M.

Secretarul Seminarului dr. conf. univ. Viorica Sudacevschi

(Visited 40 times, 1 visits today)