Studenții anului IV, specialitatea „Construcții și inginerie civilă”, cadre didactice de la FCGC, dar și specialiști din producție au fost invitați să abordeze în cadrul unei ședințe la masa rotundă o problemă stringentă pentru pregătirea specialiștilor calificați: „Stagiile de practică – componentă importantă a studiilor universitare”.

Pe baza experienței proprii de organizare a stagiilor de practică, conf. univ., dr. Oleg CUCU a subliniat necesitatea eficientizării ciclului „organizare-desfășurare-evaluare” a stagiilor de practică (îndeosebi a celor de producție: tehnologică și managerială) și a identificat o serie de soluții la acest capitol. Pentru asigurarea calității stagiilor de practică, conducătorii au nevoie de un instrument modern și eficient de monitorizare și evaluare a activităților curente, dar și de comunicare cu stagiarii – platforma educațională online „MOODLE”. Un avantaj al acesteia rezidă în posibilitatea evaluării activității studenților în baza rapoartelor lor săptămânale, care, la fel ca și în cazul cursurilor teoretice, constituie o componentă importantă a notei finale. Acest mecanism de monitorizare și evaluare motivează studenții să obțină rezultate performante și merită, în opinia sa, să fie implementat atât la facultate, cât și în întreaga universitate.

Făcând o prezentare succintă a platformei educaționale „MOODLE”,  lectorul universitar Nicolae LUCAȘENCO a explicat modalitatea utilizării acesteia de către conducătorii stagiilor de practică și stagiari ca instrument de monitorizare-comunicare: crearea contului, importul caietelor stagiilor de practică, plasarea rapoartelor săptămânale și altor materiale, aprecierea rapoartelor de către conducători etc.

Un viu interes au trezit și comunicările studenților Anna PRODAN (gr. CIC-1302) și Corneliu BULAT (gr. CIC-1303), care și-au împărtășit experiența de utilizare a  platformei „MOODLE” în cadrul practicii manageriale din vara anului 2016. Studenții au apreciat utilitatea și comoditatea comunicării online, la fel și metoda de evaluare în baza rapoartelor săptămânale. „Chiar dacă acestea necesită un efort suplimentar, sunt foarte benefice pentru organizarea și disciplina noastră interioară”, consideră Corneliu.

La rândul său, Anna PRODAN i-a îndemnat pe viitorii stagiari să nu perceapă stagiile de practică ca pe o povară, ci să conștientizeze că acestea sunt o șansă de a acumula experiență profesională. Este important ca în această perioadă să conlucreze și să coopereze, dezvoltându-și abilități de lucru în echipă. „Urmând aceiași pași, noi am izbutit să realizăm filmul „Practica managerială 2016”, care ne va aminti mereu despre frumoșii ani de studenție”, a menționat Anna.

Alexandru ZANEVICI, absolvent FCGC, promoția 2011, diriginte de șantier la compania de construcții „Dansicons” SRL, prezent la eveniment, a menționat că o practică reușită este o treaptă spre o carieră profesională de succes. Dânsul s-a arătat plăcut surprins de evoluția procesului de monitorizare a stagiilor, comparativ cu perioada pe când el însuși era student, apreciind-o ca un factor esențial de îmbunătățire a calității practicilor.

Evenimentul a finalizat cu vizionarea filmului „Practica managerială 2016”, realizat de studenții grupelor CIC-1302 și CIC-1303, care a fost apreciat cu aplauze furtunoase.

(Visited 46 times, 1 visits today)