În prima plenară comună a Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare, convocată pe 27 aprilie a.c., noul președinte al CNAA, dr.hab., prof. univ. Alexandru BURIAN, a prezentat noii vicepreședinți ai CNAA: dr. hab., prof. univ. Valeriu DERJANSCHI, conducător al Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, numit pentru al doilea termen, și dr. hab., conf. univ. Aliona GRATI, conducător al Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic, anterior – secretar științific al CNAA. Noul secretar științific al CNAA este Natalia CHIRTOACĂ, dr. în drept, conf. univ., cercetător științific coordonator la Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM.

Plenara a abordat și două chestiuni ce țin de activitatea în continuare a acestei instituții a administrației publice centrale din domeniu: prelungirea termenului de funcționare a Comisiilor de experți ale CNAA și aprobarea componenței nominale a comisiilor specializate de evaluare ale Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul Mamei și Copilului și Institutului Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară.

Pe marginea primului subiect, termenul de valabilitate a comisiilor de experți, expirat pe 20 aprilie, a fost prelungit până pe 11 iunie. Către această dată va fi selectată și aprobată noua componență a comisiilor de experți pe domenii, Comisiei de acreditare și Comisiei de atestare, ultimele două – confirmate prin decret prezidențial.

În cel de-al doilea subiect, prof. univ. Valeriu DERJANSCHI, vicepreședinte CNAA, a adus la cunoștință a componența nominală a comisiilor respective, care ulterior a fost aprobată.

În finalul plenarei, Alexandru BURIAN, președintele CNAA, i-a adus sincere mulțumiri pentru activitatea prodigioasă în pregătirea și atestarea cadrelor științifice și științifico-didactice dlui Veaceslav PERJU, care și-a încheiat cel de-al doilea mandat de vicepreședinte CNAA, și i-a înmânat Diploma de Merit Academic.

(Visited 5 times, 1 visits today)