Universitatea Tehnică a Moldovei este unica instituție din Republica Moldova, care se regăsește în prestigiosul clasament al citărilor de publicații științifice Google Academic – „Top Universities by Google Scholar Citations”.

Platforma Google Academic sau Google Scholar reprezintă un motor de căutare ce livrează versiuni digitale ale publicațiilor științifice în volum text-integral: articole, cărţi, manuale emanate din mediul academic şi de cercetare. E o bibliotecă uriaşă de materiale academice şi publicaţii ştiinţifice din întreaga lume.

Clasamentul citărilor de pe această platformă include cca 5000 de instituții de învățământ superior din întreaga lume și urmărește evaluarea activității de cercetare științifică prin colectarea datelor din primele 10 profiluri publice ale celor mai activi cercetători ai fiecărei instituții. Acest număr de profile permite realizarea unei comparații independente și transparente. Pentru obiectivitate, dar și pentru a evita unele disproporții, cel mai citat autor al fiecărei instituții nu este examinat, ci doar următorii nouă. Conform acestui indicator, universitățile sunt clasificate în ordine descrescătoare.

Prin acest clasament, Google Academic tinde să extindă acoperirea mondială a profilurilor instituționale academice.

Includerea UTM în acest prestigios top este o realizare importantă, care urmează a fi menținută prin îmbunătățirea continuă a domeniului de cercetare științifică. Cu atât mai mult, cu cât acest clasament al citărilor de publicații științifice va fi folosit drept criteriu pe care se va baza realizarea unui nou top Webometrics al universităților pentru anul 2017.

Topul Google Academic este realizat de „Webometrics Ranking of World Universities”, la inițiativa Cybermetrics Lab – un grup de cercetare al Consiliului Superior de Investigații Științifice al Ministerului Științei și Inovării al Spaniei – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, căruia îi aparține și inițiativa lansării prestigiosului top Webometrics Ranking Web of Universities, în care UTM îi revine întâietatea printre universitățile din RM.

 

(Visited 6 times, 1 visits today)