În perioada 5-7 mai 2017 vă îndemnăm să veniți la un eveniment în care inspirația studențească s-a lăsat realizată de perseverența inginerească – tradiţionala Expoziţie a lucrărilor studenţeşti „Creaţia deschide Universul-2017”, care va avea loc în incinta Centrului de Instruire și Inovații TIC-TEKWILL din campusul universitar Râșcani, Universitatea Tehnică a Moldovei. Expoziția va cuprinde exponate în domeniile: design interior, industrial, vestimentar și poligrafic, lucrări din arhitectură și energetică, construcţia de maşini și mecanică, TIC și bioenergetică, radioelectronică şi telecomunicaţii, construcţii civile și transporturi, tehnologii alimentare și protecția mediului etc.

La ceremonia de deschidere a Expoziţiei vor participa persoane oficiale din conducerea de vârf a statului și a unor instituții publice. Însoțiți de rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, înalții demnitari vor efectua vizite la Centrul Naţional de Tehnologii Spaţiale al UTM, Planetariu şi Observatorul Astronomic.

În cadrul Expoziției vor avea loc și ceremoniile de premiere a câștigătorilor Olimpiadei Tehnice  Naționale la matematică, fizică, chimie, informatică, arta plastică,  Olimpiadei studențești de pictură în ulei „Mișcarea în timp și spațiu”, Concursului „Tânărul creator” (pentru elevii din şcoli, licee, colegii), Concursului EBEC Republica Moldova-România și Concursului studențesc de mașini Roube Goldberg „RG-UTM 2017”.

Participanții la Expoziţie vor oferi informaţii detaliate despre facultăţile, specialităţile și organizarea procesului de studii la Universitatea Tehnică a Moldovei.

Sunt invitaţi elevi ai claselor superioare ale liceelor şi colegiilor, profesori, părinţi, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi mass-media.

Deplasarea în  campusul Râşcani al UTM – cu troleibuzele 10, 11; microbuzele 112, 119, 126, 127, 140, 148, 152, 162, 186; autobuzele 19, 26, 28, până la stația din str. Studenților.

Informaţii suplimentare la tel. 022-235-185, 022-929-228, 022-929-215.

(Visited 7 times, 1 visits today)