- UTM - https://utm.md -

PRODAN-ȘESTACOVA Liubovi – susținerea tezei de doctor

doctorat3

Pretendent:   PRODAN-ȘESTACOVA Liubovi,   Universitatea Tehnică a Moldovei

Conducător ştiinţific:  dr. hab., prof.univ. GOROBIEVSCHI Svetlana,  Universitatea Tehnică a Moldovei

Consiliul ştiinţific specializat: D 31.521.03 – 08, Universitatea Tehnică a Moldovei

  1. BUGAIAN Larisa hab., profesor universitar, UTM, președinte al CŞS
  2. CRUCERESCU Cornelia, conferențiar universitar, UTM, secretarul științific al CŞS
  3. MANOLE Tatiana hab., profesor universitar, INCE, membru al CŞS
  4. TIMOFTI Elena hab., profesor universitar, UASM, membru al CŞS
  5. ALBU Svetlana hab., conferențiar universitar, UTM, membru al CŞS
  6. COJOCARU Maria, conferențiar universitar, USM, membru al CŞS
  7. CUZNEȚOV Alexandru, conferențiar universitar, USM., membru al CŞS

TEMA TEZEI:

„Perfecționarea metodelor de evaluare a impactului de reglementare a activității antreprenoriale”

Specialitatea:  521.03  Economie și management în domeniu de activitate

Data: 05 mai 2017   Ora: 14.00

Local:  Universitatea Tehnică a Moldovei, Blocul nr. 1,  str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168, etajul 2, sala: 205

Rezumatul tezei [1]

 

(Visited 40 times, 1 visits today)