Nicolae MORARI, student UTM, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, anul IV, programul de studii „Geodezie, topografie și cartografie”, urmează un program de mobilitate academică în domeniul 0731 „Architecture and town planning” („Arhitectură și urbanism”) la Universitatea Politehnică din Timişoara, Facultatea de Construcții, unde lucrează asupra tezei de licență, sub buna îndrumare a profesorilor din domeniul geodeziei de la UPT.

Pentru consultarea literaturii de specialitate Nicolae MORARI s-a înregistrat la Biblioteca modernă a UPT.

Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea Politehnică Timișoara, România, au semnat un Acord interinstituțional de colaborare în cadrul programului ERASMUS + KA1, Mobilitate academică. În noiembrie 2016, UTM a organizat concursul  în vederea selectării candidaților pentru mobilitățile academice de 90 de zile la Universitatea Politehnică din Timişoara. La concurs au participat studenți de la toate facultățile UTM, pentru domeniile prevăzute în Acord.

 

(Visited 7 times, 1 visits today)