LOZAN Alexandr – susținerea tezei de doctor

Pretendent: LOZAN Alexandr.

Conducător: conf. univ., dr. ANDRIEVSCHI Serghei.

Consiliul ştiinţific specializat D 31.242.07–01.

Tema tezei: Optimizarea malaxoarelor cu bare cu acțiune intermitentă și a proceselor de amestecare în construcții.

Specialitatea: 242.07 – Mașini și echipamente tehnice.

Data 28 aprilie 2017. Ora: 1400. Local: bd. Dacia, nr. 39, a. 9-p20.

Rezumatul tezei

(Visited 14 times, 1 visits today)