În perioada 12-14 aprilie 2017, Academia Națională de Telecomunicații „A. S. Popov” din Odessa, Ucraina, a găzduit seminarul regional „Consolidarea capacităţilor umane în domeniul telecomunicaţiilor și tehnologiei informației”, organizat de Oficiul regional pentru CSI al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU).

Reprezentanţi ai ministerelor, autorităţilor de reglementare, operatorilor din telecomunicaţii, instituţiilor de învăţământ superior și secundar profesional, producătorilor de echipamente TC și TIC, dezvoltatorilor de software, membri colectivi ITU din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kirghizia, Moldova, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan au făcut un schimb de experienţă privind consolidarea capacităţilor umane în domeniul TIC și telecomunicaţii, abordând următoarele subiecte: rolul statului şi organizaţiilor internaţionale în dezvoltarea potenţialului uman în domeniul TIC și telecomunicaţii; cele mai bune practici de utilizare a TIC pentru valorificarea oportunităţilor de consolidare și dezvoltare a resurselor umane; aspecte tehnice, organizatorice, procedurale de dezvoltare a capacităţilor TIC și telecomunicaţiilor; securitatea e-learning; utilizarea instrumentelor TIC în educaţia incluzivă pentru instruirea persoanelor cu handicap.

Dinu ȚURCANU, şef Direcţie TIC, UTM, a prezentat comunicarea „Rolul cursurilor autorizate în procesul de instruire a specialiştilor din domeniul securitate cibernetică şi tehnologia informaţiei” în sesiunea „Securitatea și protecţia studenţilor în cadrul reţelei publice Internet”. Referindu-se la experiența UTM de implementare a instrumentelor TIC în procesul didactic şi de cercetare, dânsul a subliniat importanţa deschiderii primului centru de excelență IT din RM TEKWILL, care va contribui la soluționarea deficitului de resurse umane în sectorul TIC din Moldova, precum și avantajele cursurilor din cadrul Tekwill Academy (Cisco, Oracle, Linux, Microsoft), care au devenit un must-have pentru doritorii de a activa în domeniul IT. „Analfabetul sec. XXI va fi nu cel care nu știe să scrie şi să citească, ci acel care nu poate să înveţe continuu”, a menționat Dinu ȚURCANU.

În altă ordine de idei a fost abordată problema certificării, privită ca un criteriu obiectiv de apreciere a cunoştinţelor necesare pentru a face faţă provocărilor specifice profesiei. Certificarea oferită de o organizaţie IT probează pregătirea profesională a unui specialist în domeniul IT şi constituie garanţia competenţei sale în produsele şi tehnologiile oferite de acea organizaţie. Certificările au devenit un standard în industria IT, un criteriu de evaluare care arată că posesorul deține expertiza necesară pentru a face faţă solicitărilor actuale din industria IT. La nivel global, certificarea este recunoscută ca standard de excelență în domeniile IT, financiar, management, marketing, ce validează experiența în generarea de soluții și demonstrează competențe actualizate la noile standarde și tehnologii.

ITU este o organizaţie mondială bazată pe parteneriatul public-privat, cu sediul în Geneva, Elveţia, care în prezent întrunește în calitate de membri 193 de ţări şi aproape 800 de entităţi din sectorul privat – mari producători de echipament şi furnizori de servicii din telecomunicaţii și TIC, mediul academic, cercetare și dezvoltare, aceștia fiind repartizați în doisprezece birouri regionale şi zonale din întreaga lume. ITU contribuie prin consens la dezvoltarea industriei TIC. Fiind membru al acestei comunități, RM este arondată Biroului Regional Moscova pentru CSI și Georgia. Conform agendei-2017 a Biroului Regional Moscova, Chișinăul va găzdui un workshop în perioada 7-9 noiembrie cu genericul „ITU Regional Cyber Drill for CIS”.

(Visited 4 times, 1 visits today)