Reprezentanți ai Universității Tehnice a Moldovei, alături de specialiști ai unităților de profil energetic din RM, au participat la o întâlnire anuală de lucru în problema implementării protocoalelor de colaborare încheiate între Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) și unități de profil din Republica Moldova (organizator: CNR-CME cu sprijinul TRANSELECTRICA – Societate Administrată în Sistem Dualist).

CNR-CME este un ONG, membru al Consiliului Mondial al Energiei, și reprezintă partenerul strategic pentru dezvoltarea energetică durabilă a României și utilizarea surselor de energie de toate formele. Din partea UTM au participat cu rapoarte și propuneri de colaborare profesorii Facultății Energetică și Inginerie Electrică (FEIE) conf. univ., dr. Nicolae MOGOREANU, preşedinte al Asociaţiei Consumatorilor de Energie din Republica Moldova (Probleme actuale ale consumatorilor din Republica Moldova. Retrospectiva şi perspectiva relaţiilor); prof. univ., dr. Ion STRATAN, șef Departament Electroenergetică şi Electrotehnică (Protocolul de colaborare cu CNR-CME, stadiul de realizare şi noi propuneri de colaborare); și lect. sup., dr. Corina CHELMENCIUC, șef Departament Termotehnică şi Management în Energetică (Integrarea cogenerării în instalaţiile tehnologice – soluţii novative de sporire a eficienţei energetice).

Pe lângă membrii CNR-CME, au participat și membri ai administrațiilor celor mai importante unități de profil energetic din România – ANRE, ANRM, AGIR, FORMENERG, ISPE, UPB, CNTEE Transelectrica, ELECTRICA, ROMGAZ, TRANSGAZ, alți specialiști din domeniu.

Au fost propuse și aprobate modalitățile de colaborare a unităților de profil din Republica Moldova (inclusiv UTM) cu cele din România:

 • Transferul de publicații proprii ale CNR-CME unităților de profil din Republica Moldova (Mesagerul Energetic, EMERG, Seniorii Energiei etc.).
 • Participarea cu articole la publicațiile menționate.
 • Participarea la evenimente organizate de CNR-CME în calitate de moderatori, vorbitori și participanți.
 • Mediatizarea evenimentelor în România organizate de UTM și IE al AȘM la baza de date CNR-CME și pe website-ul CNR-CME.
 • Organizarea de întâlniri de lucru cu specialiștii români din domeniul energie-mediu la cererea UTM și IE al AȘM.
 • Transfer de materiale de specialitate, biblioteci din domeniul energie-mediu către UTM.
 • Rezolvarea în comun a problemelor de ordin energetic – UTM și IE al AȘM.
 • Colaborarea directă cu 16 instituții de învățământ superior și Academia Română, AOSR și ASTR.
 • Primirea a cel puțin un exemplar din publicațiile energie-mediu care se tipăresc la Editura Tehnică AGIR.
 • Participarea doritorilor din Republica Moldova la cursurile de formare și perfecționare profesională organizate în cadrul FORMENERG.
 • Organizarea stagiilor de practică pentru studenții UTM în companiile românești cu profil energie-mediu (TRANSELECTRICA, ELECTRICA, ROMGAZ, TRANSGAZ ș.a.).

Reprezentanții UTM au menționat că și-au împărtășit marile așteptări de la această colaborare frumoasă cu CNER-CME. Acestea vizează, în special, consolidarea relațiilor de parteneriat cu entitățile de profil energetic din România, în scopul îmbunătățirii procesului didactic și de cercetare științifică în cadrul departamentelor de profil ale UTM.

 

(Visited 7 times, 1 visits today)