Probleme filozofice cu care se confruntă mediul academic universitar şi societatea în ansamblu, privind ontologia, epistemologia, gnoseologia, axiologia,  etica profesională, societatea, cultura, ştiinţa, educaţia au fost abordate în cadrul conferinţei ştiinţifice interuniversitare „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific”, organizată de Departamentul Ştiinţe Socio-Umane, UTM, condus de conf. univ., dr. în ştiinţe filosofice Mihai BRAGA.

Conferința a întrunit reprezentanți ai catedrelor şi departamentelor de profil din cadrul USM, USMF „N. Testemiţanu”, US „Al. Russo” din Bălţi, ULIM, UPS „Ion Creangă”, Academiei Militare „Alexandru cel Bun”, Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM, IRIM, Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „C. Stere”, Universităţii de Stat din Virginia (SUA) şi Universităţii Naţionale „I. Oghienco” (Ucraina).

Conform programului prestabilit, au fost audiate 32 de comunicări și examinate probleme de ordin filozofic privind noosferizarea şi nooetizarea sociumului, mecanisme-cheie de edificare a componentei morale a strategiei de asigurare a securităţii umane; elemente tehnologice în cunoaşterea şi cercetarea ştiinţifică; categoria „nimicul” – problemă a gândirii umane; modalităţi de eficientizare a grupelor academice pe fonul creşterii performanţelor individuale; constante ale spiritualităţii româneşti, demnitatea umană în context etico-moral; filozofia digitală; filozofia securităţii versus securitatea filozofică; Republica Moldova în căutarea propriei identităţi; Uniunea Europeană la 60 de ani – bilanţ, concluzii,perspective; criza valorilor în lumea contemporană; multiculturalismul şi migraţia; valoarea practică a studiului asupra mobilierului ţărănesc; sugestii privind selectarea şi recrutarea resurselor umane în cadrul organizaţiei; educaţia economică şi conţinuturile generale ale educaţiei etc.

Conferinţa este o platformă propice pentru a găsi un răspuns la provocările filozofice din învăţământul universitar, societatea în ansamblu, evoluţia relaţiilor internaţionale, a concluzionat dr. hab. Teodor ŢÎRDEA, profesor la Catedra filozofie şi bioetică a USMF „N. Testemiţanu”. Concluziile la care s-a ajuns vor fi de un real folos în activitatea curentă didactică şi de cercetare a corpului profesoral din universităţi.

(Visited 9 times, 1 visits today)