Contribuţii la valorificarea potențialului eolian al RM

Sub îndrumarea conducătorului ştiinţific, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, şi a consultantului ştiinţific, prof. univ., dr. hab. Valeriu DULGHERU, doctorandul Marin GUȚU, lector universitar în Departamentul Procese, Mașini și Aparate Industriale, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, studiind tema ştiinţifico-practică „Optimizarea structurii de rezistenţă a palelor aerodinamice pentru turbine eoliene” şi-a propus să argumenteze teoretic și să cerceteze experimental structura de rezistență din materiale compozite a palelor aerodinamice pentru turbinele eoliene de mică putere sub aspectul sporirii eficienţei conversiei potenţialului eolian de energie în cea electrică.

Competitorul a analizat evoluția rotoarelor turbinelor eoliene cu ax orizontal și particularitățile constructive ale turbinelor eoliene de mică putere, a studiat materialele și tehnologiile utilizate la fabricarea palelor, a cercetat la nivel macromolecular mecanica materialelor compozite, criteriile de rezistență de bază  ale palelor și a argumentat structura elementului finit de tip înveliș necesar pentru analiza numerică a materialelor compozite, a determinat principale caracteristici elastice şi mecanice ale materialelor compozite stratificate utilizate în construcția palei, a validat metoda de analiză matematică a elementelor finite şi a argument structura de rezistență propusă a palei aerodinamice cu eficiență sporită pentru turbinele eoliene cu puterea de 10 kW elaborate la UTM.

Pe parcursul a 8 ani de cercetări în subiectul dat a publicat 13 articole, inclusiv 8 – ca singur autor, a obţinut 3 brevete de invenţie, 10 medalii de aur și 3 de argint la diferite saloane şi expoziții internaționale de cercetare, inventică și transfer tehnologic.

A fost elaborată metodologia simulărilor CFD a proceselor de curgere a fluidului prin rotorul aerodinamic și de interacțiune a fluidului cu structura palei, a fost constituită o bază de date pentru proiectarea rotoarelor aerodinamice ale turbinelor eoliene; au fost identificate soluții tehnice privind sporirea rezistenței mecanice și reducerea concomitentă a masei totale a palei prin optimizarea stratificatului de material compozit, a fost validată metoda de analiză numerică cu elemente finite a materialelor compozite stratificate, care vor fi utilizate pentru dezvoltarea de noi cercetări în cadrul Centrului de Elaborare a Sistemelor de Conversie a Energiei Regenerabile în vederea valorificării potențialului eolian al Republicii Moldova.

O parte considerabilă a cercetărilor asupra tezei tânărul savant le-a efectuat prin proiectul „Cercetarea proceselor aero-hidrodinamice în turbinele eoliene şi hidraulice şi elaborarea palelor cu eficienţa sporită a conversiei energiei” (finanţat dintr-un program de stat în 2012) şi proiectul pentru tineri cercetători „Elaborarea tehnologiei de fabricare din materiale compozite a palelor cu profil aero/hidrodinamic”(2012-2013), susţinute din bugetul de stat, precum şi prin proiectul „Consolidation de la capacité de recherche du Laboratoire de l’Aérodynamique dans le cadre du Département Bases de Projection des Machines” (2017) cu suportul financiar al AUF-UTM.

Consiliul ştiinţific specializat în componenţa dr. ing. Ion VIȘA, prof. la Universitatea „Transilvania” Brașov, preşedinte; dr. Ion BODNARIUC, conf. UTM, secretar ştiinţific; dr. hab. Ion HĂBĂȘESCU, acad. AŞM; dr. hab. Pavel TOPALĂ, prof. US „Al. Russo”; dr. ing. Paul BĂRSĂNESCU, prof. UT „Gh. Asachi” şi dr. Rodion CIUPERCĂ, conf. UTM, în contextul opiniilor referenţilor oficiali dr. ing. Ionel CHIRICĂ, prof. Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, şi dr. ing. Dan OPRUŢĂ, prof. Universitatea Tehnică Cluj Napoca, a 15 avize favorabile din partea autorităţilor interesate şi în urma dezbaterilor din cadrul susţinerii publice a tezei de doctor, i-au conferit competitorului Marin GUȚU titlul de doctor în ştiinţe tehnice la specialitatea „Teoria maşinilor, mecatronică”.

 

(Visited 24 times, 1 visits today)