Centrul Naţional de Suport a Securităţii Nucleare (CNSSN) din cadrul Departamentului Microelectronică şi Inginerie Biomedicală al FCIM-UTM a găzduit două ateliere practice în domeniul fizicii și ingineriei nucleare, organizate de Centrul de Inovare și Politici din Moldova, Mișcarea „Makers Moldova” şi Asociația pentru Integrarea Migranților din Paris, Franța, cu suportul unui proiect realizat în cadrul programului guvernamental de granturi tematice Diaspora Engagement Hub al Biroului Relații cu Diaspora, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.

Pe post de formator-moderator al celor două ateliere a evoluat pământeanul nostru moldovean, dr. ing. Dorin DUŞCIAC, care acum este cercetător în Comisariatul pentru Energie Atomică şi Energii Alternative din Saclay, Franţa.

În debutul atelierelor, prof.univ., dr. Victor ŞONTEA, şeful DMIB, a ţinut să sublinieze că în condiţiile globalizării şi extinderii manifestărilor de terorism internaţional devine tot mai acută prevenirea traficului ilicit de surse ionizante şi contaminării radioactive a mediului, exploatarea inofensivă a surselor ionizante, asigurarea securităţii nucleare a populaţiei. De soluţionarea subiectelor enunţate, de instruirea personalului din RM, care are tangenţe la aceste domenii se preocupă CNSSN.

În data de 6 aprilie 2017 studenții ciclurilor II și III au avut parte de un program de instruire consistent privind introducerea în dozimetrie: mărimi fundamentale şi unități de măsură; sursele de radiație ionizantă, instrumente și detectori; tehnicile de metrologie a radiațiilor ionizante; sistemul normativ internațional, european și național; ordini de mărime și evaluare a incertitudinilor; radioprotecție: mărimi, ecuații, unități de măsură.

În data de 7 aprilie 2017 un grup de liceeni și studenți ai ciclului I au fost familiarizaţi cu noțiunile de bază din fizica atomică și nucleară; radiațiile ionizante în viața cotidiană; energia nucleară în lume; sectorul energetic în Republica Moldova: realități și perspective de dezvoltare; metrologia radiațiilor ionizante, radioprotecția; radiațiile ionizante în medicină: radiodiagnostic, radioterapie, medicină nucleară.

La încheierea atelierelor, studenta FCIM Valeria GURSCHI şi-a expus opinia despre această platformă educaţională extra curriculară: „Am asistat la prelegerile dlui D. DUŞCEAC, căci am dorit să aflu mai multe despre fizică şi ingineria nucleară. Aşteptările mi s-au îndreptăţit. Am aflat multe lucruri noi, care îmi vor prinde bine în viaţă şi activitatea profesională.”

Dat fiind interesul sporit al celor 55 de audienţi – masteranzi, studenţi, liceeni şi profesori, faţă de problemele discutate, atelierele au finalizat cu sesiuni de întrebări-răspunsuri.

 

(Visited 4 times, 1 visits today)