- UTM - https://utm.md -

Comunicat de presă Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei

5 aprilie_mars de protest - r

Către colaboratorii Universităţii Tehnice a Moldovei! Revendicările înaintate către Guvernul RM privind majorarea salariilor cadrelor didactice şi auxiliar-didactice (se propune o majorare cu 100 de lei) din sistemul de învăţământ (inclusiv universitar) nu au fost soldate cu unele propuneri acceptabile la moment. În acest context, acţiunea de protest preconizată pentru 5 aprilie 2017 este legală. Marşul se va începe la ora 14.00 – după finalizarea orelor de instruire.
Cadrele didactice şi auxiliar-didactice sunt chemate de Confederaţia Sindicatelor Educaţiei şi Ştiinţei şi de Comitetul sindical al UTM SĂ PARTICIPE ACTIV, MARŞUL fiind o soluţie pentru atingerea scopului final!

Comitetul sindical cheamă TOŢI COLABORATORII UNIVERSITĂŢII liberi de la orele de instruire să participe masiv la acţiunea de protest, susținându-i astfel pe cei care sunt în proces de instruire şi pe toţi angajaţii din sistemul de învăţământ. Fiţi solidari cu ei!!!

preşedintele Comitetului Sindical,
conf. univ. Ion POCAZNOI

(Visited 6 times, 1 visits today)