- UTM - https://utm.md -

Comunicat de presă Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei

5 aprilie_mars de protest - r

Către colaboratorii Universităţii Tehnice a Moldovei! Revendicările înaintate către Guvernul RM privind majorarea salariilor cadrelor didactice şi auxiliar-didactice (se propune o majorare cu 100 de lei) din sistemul de învăţământ (inclusiv universitar) nu au fost soldate cu unele propuneri acceptabile la moment. În acest context, acţiunea de protest preconizată pentru 5 aprilie 2017 este legală. Marşul se va începe la ora 14.00 – după finalizarea orelor de instruire.
Cadrele didactice şi auxiliar-didactice sunt chemate de Confederaţia Sindicatelor Educaţiei şi Ştiinţei şi de Comitetul sindical al UTM SĂ PARTICIPE ACTIV, MARŞUL fiind o soluţie pentru atingerea scopului final!

Comitetul sindical cheamă TOŢI COLABORATORII UNIVERSITĂŢII liberi de la orele de instruire să participe masiv la acţiunea de protest, susținându-i astfel pe cei care sunt în proces de instruire şi pe toţi angajaţii din sistemul de învăţământ. Fiţi solidari cu ei!!!

preşedintele Comitetului Sindical,
conf. univ. Ion POCAZNOI

(Visited 19 times, 1 visits today)