Delegația UTM în vizită la Universitatea Națională Politehnică din Armenia

Delegaţia Universității Tehnice a Moldovei, alcătuită din rectorul Viorel BOSTAN, șeful Direcţiei TIC Dinu ȚURCANU, șeful Departamentului ISA – Ingineria software și automatică Dumitru CIORBĂ, efectuează o vizită de studiu în Armenia, cu suportul Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanţat de USAID Moldova şi Guvernul Suediei.

Armenia a realizat în ultimii ani progrese semnificative şi a creat un ecosistem favorabil pentru dezvoltarea forţei de muncă şi antreprenoriatului în sectorul IT. Tocmai de aceea scopul vizitei rezidă în schimbul de experienţă şi bune practici de implementare a proiectelor educaţionale din domeniul IT în parteneriat cu sectorul privat, donator şi instituţiile guvernamentale. În acest context reprezentanții UTM au vizitat Centrul de Tehnologii Vanadzor și Universittea Politehnică din Erevan.

Pe lângă faptul că oferă programe moderne în procesul educațional și de cercetare în diverse domenii ale științei și tehnologiei legate de inginerie, instituției îi revine un rol unic în regiune, grație promovării și implicării sale în crearea companiilor high-tech în domeniul IT și inginerie.

(Visited 20 times, 1 visits today)