Tradiţionalele Zile ale Ușilor Deschise la UTM continuă. Numeroşi elevi ai claselor absolvente din licee, şcoli medii, colegii, şcoli profesionale s-au întreţinut, azi, cu prof. univ., dr. hab. Mircea BERNIC, secretar responsabil al Comisiei de Admitere a UTM; conf. univ. Gheorghe CEBAN, şef secţie informare, orientare profesională şi formare contingent studenţi; decanii și profesorii facultăţilor, au vizitat aulele, laboratoarele, centrele de cercetare, s-au informat despre oportunităţile oferite de UTM în organizarea procesului didactico-ştiinţific, posibilitățile de afirmare, condiţiile de cazare şi trai în cămine.

Dornici de a îmbrăţişa profesia de inginer, elevii au participat la olimpiadele republicane la fizică, chimie, informatică, adjudecându-şi dreptul de a obţine un an de studii gratuit la UTM, la specialităţile solicitate. Rezultatele olimpiadelor vor fi anunțate pe 5 mai 2017, în cadrul Expoziției UTM „Creația deschide Universul”.

Elevii au fost informați despre faptul că UTM a organizat cursuri gratuite de pregătire pentru examenele de bacalaureat în fiecare sâmbătă, până pe data de 27 mai 2017, după cum urmează: matematica (bd. Dacia, 39, bl. 9, aula 212 și str. Studenților 9/8, bl.6, aula 6-2, orele 10.00-12.00), fizica (bd. Ştefan cel Mare, 168, bl. 1, aula 101, orele 13.00-15.00), chimia (str. 31 august 1989, 78, bl. 2, aula 327, orele 10.00-12.00), informatica (str. Studenţilor 9/7, bl. 3, aula 101, orele 10.00-12.00), desen (bd. Dacia, 39, bl. 9 UTM, aula 132 și str. Studenţilor 9/8, bl. 6, aula 408, orele 9.00-12.00).

Până la 15 aprilie 2017 mai continuă şi recepţionarea lucrărilor (mun. Chişinău, str. Studenţilor, 9/9, bir. 5-P3) pentru concursul de creație „Tânărul creator – 2017” la compartimentele „Creativitatea tehnică” şi „Creativitatea artistică”.

(Visited 19 times, 1 visits today)