Zilele Ușilor Deschise la UTM au continuat cu olimpiade la fizică, chimie, informatică

Tradiţionalele Zile ale Ușilor Deschise la UTM continuă. Numeroşi elevi ai claselor absolvente din licee, şcoli medii, colegii, şcoli profesionale s-au întreţinut, azi, cu prof. univ., dr. hab. Mircea BERNIC, secretar responsabil al Comisiei de Admitere a UTM; conf. univ. Gheorghe CEBAN, şef secţie informare, orientare profesională şi formare contingent studenţi; decanii și profesorii facultăţilor, au vizitat aulele, laboratoarele, centrele de cercetare, s-au informat despre oportunităţile oferite de UTM în organizarea procesului didactico-ştiinţific, posibilitățile de afirmare, condiţiile de cazare şi trai în cămine.

Dornici de a îmbrăţişa profesia de inginer, elevii au participat la olimpiadele republicane la fizică, chimie, informatică, adjudecându-şi dreptul de a obţine un an de studii gratuit la UTM, la specialităţile solicitate. Rezultatele olimpiadelor vor fi anunțate pe 5 mai 2017, în cadrul Expoziției UTM „Creația deschide Universul”.

Elevii au fost informați despre faptul că UTM a organizat cursuri gratuite de pregătire pentru examenele de bacalaureat în fiecare sâmbătă, până pe data de 27 mai 2017, după cum urmează: matematica (bd. Dacia, 39, bl. 9, aula 212 și str. Studenților 9/8, bl.6, aula 6-2, orele 10.00-12.00), fizica (bd. Ştefan cel Mare, 168, bl. 1, aula 101, orele 13.00-15.00), chimia (str. 31 august 1989, 78, bl. 2, aula 327, orele 10.00-12.00), informatica (str. Studenţilor 9/7, bl. 3, aula 101, orele 10.00-12.00), desen (bd. Dacia, 39, bl. 9 UTM, aula 132 și str. Studenţilor 9/8, bl. 6, aula 408, orele 9.00-12.00).

Până la 15 aprilie 2017 mai continuă şi recepţionarea lucrărilor (mun. Chişinău, str. Studenţilor, 9/9, bir. 5-P3) pentru concursul de creație „Tânărul creator – 2017” la compartimentele „Creativitatea tehnică” şi „Creativitatea artistică”.

(Visited 45 times, 1 visits today)