„Știința în limba franceză” – conferință științifică la FTA

Pe 28 martie 2017, la Facultatea Tehnologia Alimentelor (FTA) a avut loc conferința științifică pentru studenți „Știința în limba franceză”, organizată în cadrul Centrului de Reușită Universitară, cu sprijinul Agenției Universitare Francofone.

Activitatea dedicată Zilelor Francofoniei a reunit studenții grupelor Filierei Francofone „Tehnologii Alimentare” de la Departamentul Alimentație și Nutriție.

Participanții la conferință au fost salutați și încurajați de decanul FTA, dr., conf. univ. Vladislav REȘITCA, șeful Departamentului Alimentație și Nutriție, dr., conf. univ. Aurica CHIRSANOVA.

În acest context s-a menționat importanța alimentației umane, aceasta constituind un vast domeniu de cercetare, de explorare, de creare și de experimentare, fiind considerată nu doar o necesitate cotidiană, dar și o artă de a trăi sănătos.

Prezentările studenților, concentrate în subiectul „Diversitatea culturii alimentare”, au trezit un viu interes, familiarizând publicul cu tradițiile și cultura alimentară a diferitor popoare, punând în evidență particularitățile fiecăruia.

(Visited 24 times, 1 visits today)