GUȚU Marin – susținerea tezei de doctor

Pretendent  GUȚU Marin

Conducător ştiinţific:   dr. hab., prof. univ. BOSTAN Viorel

Consultant ştiinţific:  dr. hab., prof. univ. DULGHERU Valeriu

Consiliul ştiinţific specializat D 31. 242.01-11:

  1. VIȘA Ion, univ., dr. ing., Univ. „Transilvania” din Brașov. preşedinte al CŞS
  2. BODNARIUC Ion, conf. univ., dr., U.T.M. secretar ştiinţific al CŞS
  3. HĂBĂȘESCU Ion, univ., dr. hab., m. c. A.Ș.M.membru al CŞS
  4. TOPALĂ Pavel, prof. univ., dr. hab., U.S.A.R.B.membru al CŞS
  5. BĂRSĂNESCU Paul, univ., dr. ing., Univ. Tehnică „Gh. Asachi” din Iași membru al CŞS
  6. CIUPERCĂ Rodion, univ., dr., U.T.M.membru al CŞS

TEMA TEZEI:

Optimizarea structurii de rezistenţă a palelor aerodinamice pentru turbine eoliene

Specialitatea 242.01. Teoria maşinilor, mecatronică

Data – 07 aprilie 2017, ora – 14:00,  Local – str. Studenţilor 9/8, blocul 6, aud. 6-415

Rezumatul tezei

(Visited 147 times, 1 visits today)