CREȚU Vasilii – susținerea tezei de doctor

Pretendent:   CREȚU Vasilii,   Universitatea Tehnică a Moldovei

Conducător ştiinţific:  dr. hab., conf.univ. LUPAN Oleg,  Universitatea Tehnică a Moldovei

Consiliul ştiinţific specializat: D 31.134.03-01, Universitatea Tehnică a Moldovei

  1. DOROGAN Valerian dr. hab., profesor universitar, UTM, președinte al CŞS
  2. RAILEAN Serghei  dr. , conferențiar universitar, UTM, secretarul științific al CŞS
  3. CULIUC Leonid dr. hab., profesor universitar, academician AȘM, membru al CŞS
  4. ŢÎULEANU Dumitru dr. hab., profesor universitar, UTM, membru al CŞS
  5. BUZDUGAN Artur dr. hab., profesor universitar, UTM, membru al CŞS
  6. GAȘIN Petru dr. hab., profesor universitar, USM, membru al CŞS
  7. URSACHI Veaceslav dr. hab., profesor cercetător, A.Ș.M., membru al CŞS

TEMA TEZEI:

Nanostructuri de oxizi semiconductori CuO, MoO3 și ZnO pentru detectarea gazelor

Specialitatea:  134.03   Fizica  Nanosistemelor  și  Nanotehnologii

Data:  12 aprilie 2017, Ora:  15.00

Local:  Universitatea Tehnică a Moldovei, Blocul de studii nr. 3,  str. Studenţilor 7, etajul 4, sala: 414

Rezumatul tezei

(Visited 113 times, 1 visits today)