Sâmbătă, 25 martie, în colaborare cu Ministerul Mediului, Ministerul Apărării,  pretura sectorului Râșcani, la Universitatea Tehnică a Moldovei pentru prima dată a fost marcată cea de-a X-a ediție a sărbătorii internaționale „Ora Pământului”.

În deschiderea oficială a evenimentului, rectorul UTM,  prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, viceministrul Mediului Igor TALMAZAN, pretorul sectorului Râşcani Nicolae BALAUR au menționat că în țara noastră acest eveniment se organizează din 2008. Prin aderarea la comunitatea mondială a ecologiștilor, s-a propus de a atenționa populația asupra problemelor de mediu: consumul irațional de energie electrică și emisiile de dioxid de carbon – principalele cauze ale accelerării schimbărilor climatice. Fiecare persoană, poate contribui la protejarea mediului prin diminuarea consumului de energie, nu doar în această zi, ci pe parcursul întregului an. Oficialii au îndemnat publicul să dea dovadă de responsabilitate faţă de mediul înconjurător, protejându-l zi de zi prin reducerea consumului inutil de energie și păstrându-l astfel pentru viitoarele generaţii.

UTM s-a alăturat celor peste 7.000 de orașe din peste 160 de ţări, marcând această zi printr-un eveniment organizat la ora 19.00 în Parcul-muzeu al tehnicii în aer liber din campusul Râșcani al UTM cu un program artistic integrat: muzică, dansuri, teatru de foc. Au evoluat: orchestra de fanfară a UTM, orchestra prezidențială a Ministerului Apărării, ansamblul „Plăieșii”, teatrul focului „Impyro”, grupul vocal „Crescendo Band”, artiștii Nicolae Gribincea, Viorel Burlacu, Nicu Țărnă.

Acest eveniment este cea mai mare iniţiativă lansată de WWF în scopul protejării mediului, care reuneşte sute de milioane de oameni din întreaga lume. An de an, intervalul orar rămâne acelaşi: 20.30-21.30, timp în care toate luminile sunt stinse pentru a-i oferi Planetei un moment de respiro şi a atrage atenţia asupra problemelor de mediu.

Obiectivul din anul acesta a fost sensibilizarea populației Terrei asupra faptului că energia consumată excesiv are un efect negativ și trebuie să acţionăm ferm pentru menținerea climei în limitele normale. Energiile fosile (cărbune, gaz, petrol), utilizate în producerea electricității, sunt responsabile de trei sferturi din emisiile de gaze cu efect de seră, aflate la originea încălzirii climatice. Din 2011, Ora Pământului a intrat în etapa „Mai mult decât o oră pentru Planetă” (Beyond the Hour), în care oamenii de pretutindeni sunt îndemnați nu doar să stingă lumina pentru o oră, ci și să-și schimbe comportamentul, pentru a diminua impactul negativ asupra naturii.

(Visited 9 times, 1 visits today)