Training pentru profesorii școlilor profesionale

În data de 15-16 martie 2017, în cadrul proiectului CONSEPT a avut loc trainingul ocupațional pentru profesorii școlilor profesionale, specialitatea „Bucătar”.

Organizarea acestui training a fost posibilă grație colaborării dintre Departamentul Alimentație și Nutriție al Facultății Tehnologia Alimentelor, UTM și Fundația LED (Liechtenstein Development Service). În rol de formatori s-au afirmat: dr., conf. univ. Aurica CHIRSANOVA, șef Departament Alimentație și Nutriție, și dr., conf. univ. Rodica SIMINIUC.

Subiectul abordat, „Calcule tehnologice”, a întrunit 14 cadre didactice din școlile profesionale din republică.

Au fost examinate conceptele clasice și moderne ale gastronomiei internaționale și rolul calculelor tehnologice în activitatea bucătarilor, inclusiv cerințe sanitare privind întreținerea încăperilor, utilajului, vesele; deșeuri obținute la prelucrarea primară și culinară a legumelor; deșeuri obținute la prepararea bucatelor din pește (prelucrarea primară și termică); deșeuri obținute la prepararea bucatelor din carne (prelucrare primară și termică) etc.

În cadrul atelierelor de lucru participanţii au făcut schimb de experienţă şi bune practici, au identificat vulnerabilităţile şi provocările existente în domeniu și au propus soluții metodico-didactice de ameliorare și fortificare a procesului de instruire.

Totodată, au fost identificate domeniile în care LED, Departamentul Alimentație și Nutriție și școlile profesionale pot coopera şi dezvolta activități comune.

(Visited 37 times, 1 visits today)