Pe 14 martie 2017, dr. în economie, prof. univ. Jean-Paul de GAUDEMAR, rectorul Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), a efectuat o vizită de documentare la Facultatea Tehnologia Alimentelor.

La întrevederea cu studenţii şi corpul profesoral, prof. Jean-Paul de GAUDEMAR a menţionat că AUF a elaborat o nouă strategie de activitate şi doreşte să construiască un spaţiu universitar francofon renovat, pentru a-i ajuta pe membrii AUF să eficientizeze calitatea formării specialiştilor, cercetării şi a guvernanţei universitare, să stimuleze inserţia profesională şi necesitatea dialogului cu mediul economic în vederea adaptării ofertei formărilor profesionale şi dezvoltării antreprenorialului în rândul studenţilor, să depăşească provocările instituţionale pentru a consolida rolul universităţilor ca actori activi ai dezvoltării economice, sociale, culturale şi inter-culturale.

În alocuţiunea de răspuns, dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, a menționat că Universitatea noastră a aderat la marea familie a AUF acum aproape două decenii. „Noi suntem profund recunoscători Agenţiei Universitare a Francofoniei pentru cofinanţarea unei serii de proiecte, implementate în această perioadă, inclusiv constituirea Centrului de Excelenţă de Cercetări Oenologice, Secția microvinificație, Centrului de instruire practică şi formare continuă în domeniul alimentaţiei publice, Centrului de cercetare şi transfer tehnologic în domeniul cărnii şi laptelui, Filierei Francofone „Informatica”, Centre de reussite universitaire, dotarea mai multor laboratoare cu echipament de ultima generaţie. Iar studenţii şi corpul profesoral au beneficiat din plin de stagii în universităţile afiliate AUF. Actuala vizită a prof. Jean-Paul de GAUDEMAR la UTM va impulsiona prezenţa UTM în cadrul agenţiei, va amplifica şi diversifica mobilitatea didactică pentru a oferi posibilitatea instruiri studenţilor cu obţinerea „diplomei duble” de finisare a studiilor”.

În continuare, întrevederea s-a transformat într-un dialog liber şi cordial dintre dl J.P. de GAUDEMAR, studenți (Alina CODREAN, Irina POTÂNG, Anastasia ROŞCA) și profesori (dr. hab. Rodica STURZA,  dr. Liviu CARCEA, dr. Aurica CHIRSANOVA, dr. Jorj CIUMAC, dr. Natalia FURTUNĂ-VLADEI, l. superior Mariana CEREPANOVA) – un dialog axat pe eficientizarea activităţii Agenţiei şi valorificarea oportunităţilor oferite de AUF.

Înaltul oaspete şi echipa care l-a însoţit, avându-l pe post de ghid pe dr., conf. univ. Vladislav REŞITCA, decanul FTA, au luat cunoştinţă de laboratoarele şi centrele fondate şi înzestrate cu suportul AUF, au participat la o degustare a producţiei vinicole fabricate de studenţi sub îndrumarea dr.,  prof. univ. Anatol BĂLĂNUŢĂ.

Agenţia universitară a Francofoniei este o asociaţie mondială de universităţi francofone creată în 1961, care reuneşte peste 800 de instituţii din circa 100 de ţări de pe toate cinci continente. AUF este operatorul specializat al Francofoniei pentru învăţământul superior şi cercetare, dezvoltând parteneriate cu diferite organizaţii (UNESCO, UE, ONG, întreprinderi din sectorul privat etc.). AUF promovează implicarea dinamică a francofoniei universitare în dezvoltarea economică şi socială a societăţilor din ţările de reşedinţă.

(Visited 4 times, 1 visits today)